Alfa Tec säkrar en modern livsmedelsförädling

Produkter och läkemedel som når slutkonsumenter förväntas hålla en hög kvalitet. En kvalitativ slutprodukt kräver i sin tur en modern och säker produktionsprocess. Alfa Tec marknadsför och säljer Alfa Laval komponenter som möjliggör det.

Så hjälper deras skogsmaskiner människa och miljö

Inom skogsentreprenad är innovation en viktig komponent och skogsmaskiner blir bara smartare och smartare. Med det möjliggörs mindre trötta förare, ett mer produktivt arbete och en högre vinstmarginal.
– I dagarna lanserar vi två helt nya skogsmaskiner. En liten skördare för gallring och en mellanstor skördare för gallring och slutavverkning, säger Dieter Reinisch, informationsansvarig på John Deere Forestry.