Oväntade knepet: Så håller du möss och råttor borta i höstPå hösten söker möss och råttor sig in till värme och föda – och risken är stor att det är just ditt hus de väljer att bosätta sig i. 
I dag finns det dock teknik som erbjuder ett miljövänligt och giftfritt sätt att handskas med skadedjuren redan innan de dyker upp. 
– Det är alltid bättre att förebygga än att ta tag i det när man redan har fått problem, säger Björn Lindberg, produktchef på Miljöcenter i Malmö.

Möss är ett av de vanligaste skadedjuren vi handskas med i Sverige. När hösten smyger sig på söker de sig till värme och föda – vilket så gott som alla hushåll har i form av allt från skafferier till hushållsavfall. Det många inte vet är att möss kan ta sig in i våra bostäder enklare än vad vi tror. Enligt Björn Lindberg, produktchef på för Silverline i Malmö, är skadedjuren extrema överlevare och kan klämma sig in genom en springa på bara 5-6 millimeter.
Är du orolig att drabbas av skadedjur? Så här kan du undvika dem

Skräm mössen med ultraljud
För två år sedan förbjöds privatpersoner att använda råttgift. I samma veva såg man även över musgiftet och gick då tillbaka till en äldre verksam substans som tyvärr verkar mindre effektivt på skadedjuren, bland annat då musen behöver äta mer av giftet för att det ska ge resultat. Möss är smarta; de kommunicerar med varandra genom ultraljud och undviker områden som får dem att känna sig otrygga. 

Miljöcenter i Malmö erbjuder lösningar för hem och trädgård och arbetar aktivt med bland annat skadedjursbekämpning. En produkt som de länge har arbetat med är Silverline Mus&råttfritt – en serie produkter som sänder ut ultraljud med slumpmässigt varierande frekvenser som stressar och stör möss och råttor, vilket får dem att söka sig därifrån och inte utvecklar resistens.
– Om man har en produkt som bara jobbar med en frekvens så finns stor risk för att skadedjuren utvecklar resistens, därför så har alla våra produkter varierande frekvenser för att undvika detta, säger Björn.
Läs mer om Silverlines produkter här

Klarar av att spolas med vatten
Silverline Mus&råttfritt har länge använts på marknaden och produkterna utvecklas ständigt för att vara så effektiva och driftsäkra som möjligt. I dag finns det flera utföranden, anpassade för olika miljöer – bland annat enheter lämpade för tuffa miljöer som t.ex. krypgrund, kallvind och stall. Gemensamt för alla produkter är att de löpande uppdateras och förnyas för att få bästa effekt.
– Genom löpande kvalitetskontroll av komponenter och produktion säkerställer vi funktionen hos våra produkter. Vi jobbar dessutom kontinuerligt med att förbättra produkternas teknik för att ha bästa funktion och skydd.
Så här fungerar teknologin bakom Silverlines produkter, läs mer 

Förutom Silverlines unika ljudbild finns även enheter som skickar ut elektropulser. Ett komplement till ultraljudet som kompletterar skyddet ytterligare. Detta gör att möss och råttor undviker att använda kabelgenomföringar som springvägar, samt att de undviker att gnaga på kablarna. 

Skräddarsy ditt system, skydda ditt hem
Björn rekommenderar att du börjar med att installera en enhet som har Double Guard (både ultraljud och elektropuls) i ditt hem för att skydda både rum och kablar. Han menar att det mest effektiva är att placera produkten i det rum där man upplever att man har eller kan få problem och sedan kompletterar med en eller flera enheter (A-guard) som sänder ut ultraljud i anslutande rum om man vill känna sig extra trygg. Viktigt att tänka på är att placera enheten så ljudet får spridas fritt. Placera inte enheten bakom till exempel gardiner eller andra föremål som kan dämpa ljudet och därmed minska effekten. Även rum med mycket textiler kan ha en dämpande effekt, men man kan då komplettera med ytterligare en enhet. 
Här ser du vilken produkt som passar dig och dina behov

Björn Lindberg, produktchef

Presenteras av

Miljöcenter erbjuder de bästa lösningarna för hem och trädgård inom bl.a. kompostering, ogräs- och skadedjursbekämpning, växtskydd & säker post, med mervärde för miljön.
Vi engagerar oss från idé till färdig produkt, med hela värdekedjan i centrum, både för våra användare och våra kunder.
Miljöcenter har Norden som huvudmarknad med expansion ut i hela Europa. Vi arbetar med två affärsområden – Butik och Proffs- sedan 1990. 

 

Björns 3 bästa tips för att undvika möss: 

1. Förvara föda i förslutna förpackningar. Möss och råttor är extrema överlevare som enkelt söker sig till värme och föda.

2. Se till att du har tätat luftningen i takfoten eller längs sockeln på ditt hus ordentligt. Möss kan utan problem ta sig in genom springor på 5-6 millimeter. 

3. Sätt in Silverline i förebyggande syfte. Stressande ljud skapar en otrygg miljö som gör att möss och råttor söker sig bort från platsen.