Så kan yrkesverksamma byta karriärbana – mitt i livetMånga drömmer om att byta karriär – en dröm som ofta förblir ouppfylld. Nu vill Berghs göra det lätt för dig som vill ta steget.
– Berghs Upgrade är ett nytt utbildningskoncept som ger dig möjlighet att skifta karriär till en ny yrkesroll baserad på befintlig kompetens, säger Johan Malmberg, operativ projektledare på Berghs School of Communication.

Det är vanligt att tvivla på sitt yrkesval men det är aldrig för sent att lämna en karriär för en annan. Trots det är det många som tyglar sig själva. Med Berghs nya utbildningskoncept Berghs Upgrade kan du enkelt skifta karriär genom att utbilda dig till en helt ny yrkesroll baserad på din befintliga kompetens – på bara 12 veckor.
– Du kan välja mellan utbildningar som Digital Design och Content Manager, säger Johan Malmberg, operativ projektledare på Berghs School of Communication.

Läs mer om Berghs: Upgrade Content Manager
Läs mer om Berghs: Upgrade Digital Design

Berghs School of Communications har sedan 1941 satsat på att utbilda framtidens bästa kommunikatörer med en strategisk och kreativ utbildning inom fältet. Här erbjuds heltidsprogram, kurser och internationella kurser och program. Skolan har fler gånger än någon annan prisats som ”School of the Year” i den internationella reklamtävlingen i Cannes.

Läs mer om Berghs här

”Ett smidigt steg”
Berghs nya utbildningar riktar sig till dig som har erfarenhet av att arbeta inom kommunikation men som vill styra om din karriär mot ett nytt område eller en ny spetskompetens.
– Utbildningarna kan även passa dig som vill fylla på med ny kompetens för att fortsätta vara anställningsbar, säger Johan Björnsrud, programansvarig för Digital Design på Berghs Upgrade.

Berghs: Upgrade Digital Design startar hösten 2017 och är för grafiska designers eller art directors som vill skifta fokus och kompetensområde till digital design. Vårterminen 2018 startar även Berghs: Upgrade Content Manager – en utbildning för dig som vill arbeta som den nya tidens marknadsförare och driva utveckling och kommunikation för varumärken och organisationer.
– Båda utbildningarna är pedagogiskt upplagda och består av olika veckovisa uppdrag och case för att göra steget så smidigt som möjligt, säger Johan Björnsrud.

Fortsätt vara anställningsbar
Vid avslutad utbildning inom Berghs Upgrade finns en ny uppsättning kunskaper, erfarenheter som visar på ny kompetens direkt i CV:t – något som även svarar på regeringens strategi för högre utbildning via vidareutbildning.
– Livslångt lärande har gått från ett diffust begrepp till en verklighet att förhålla sig till, speciellt i kommunikationsyrken där kompetensbehov förändras i samma takt som medieutvecklingen, säger Linn Tornérhielm, operativt ansvarig och affärsområdeschef på Berghs.

Vill du anmäla dig till Berghs: Upgrade Content Manager? Klicka här

Vill du anmäla dig till Berghs: Upgrade Digital Design? Klicka här


Berghs utbildar alla inom kommunikationsbranschen – och det gör oss unika. Vi utbildar dig som vill in i branschen, dig som befinner sig mitt i yrkeslivet och dig som siktar mot absoluta toppen. Lyckas vi med vår uppgift har vi bidragit till att ni som studerar hos oss får jobb, stärks i era yrkesroller och blir trygga att kunna utvecklas vidare inom nytt område.