CoreTherm – en unik behandlingsmetod för prostataförstoringGodartad prostataförstoring, BPH, drabbar ungefär hälften av alla män över 50 år och upp till 80 procent av män över 80 år. Vanliga symtom är bland annat svag urinstråle, svårigheter att kissa och frekventa toalettbesök. Idag kan du som lider av BPH bli behandlad med CoreTherm, en smärtfri, icke-kirurgisk behandling som ger färre biverkningar än det kirurgiska ingreppet TURP (hyvling).

CoreTherm är en icke-kirurgisk, individanpassad värmebehandling av godartad prostataförstoring, BPH, som drabbar hälften av män över 50 år. CoreTherm har utvecklats under 20 års tid av ProstaLund, ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa produkter och behandlingar inom urologi.

Godartad prostataförstoring uppkommer då cellerna i prostatan ökar i antal efter 40-års åldern, och är en naturlig del av åldrandet. Förstorad prostatakörtel gör det svårt att komma igång med att kissa, ger svag urinstråle och ett ökat behov av toalettbesök – dagtid som nattetid. Många gånger påverkar BPH livskvaliteten avsevärt då nattsömnen rubbas av frekventa toalettbesök. BPH behandlas vanligtvis med läkemedel eller kirurgi, båda alternativen medför tyvärr ofta biverkningar för den drabbade; till exempel utebliven erektion, alternativt blödningar och infektioner.

– Med CoreTherm kan du behandla prostatan utan att lägga dig under kniven. Dessutom är biverkningarna från CoreTherm minimala, berättar Göran Dybner, marknadschef på ProstaLund.

Läs mer om CoreTherm här

Smärtfri behandling
Vid behandling med CoreTherm värms prostatavävnad närmast urinröret till en temperatur som gör att den dör. Den döda vävnaden bryts sedan ned av kroppen. Behandlingen görs utan narkos eller ryggmärgsbedövning och tar mellan sex och tretton minuter, sedan är du fri att åka hem. Över 90 procent av patienterna som blivit behandlade med CoreTherm upplever en påtaglig förbättring eller blir av med besvären helt.

– Målet med behandlingen är att döda och avlägsna prostatavävnaden som trycker på urinröret. Fördelarna med CoreTherm är många, till exempel rapporteras färre biverkningar än efter kirurgiska ingrepp, alla patienter bibehåller sin erektion och får mindre risk för torr utlösning. Nio av tio patienter med kateter slipper densamma efter behandling. Dessutom är CoreTherm det enda botande alternativet för dig som inte kan genomgå en operation på grund av andra sjukdomar, avslutar Göran Dybner.

CoreTherm® är en icke-kirurgisk behandling som har utvecklats under 20 års tid. Behandlingen har samma goda symptomlindring som en kirurgisk behandling – hyvling eller TURP (transuretral resektion av prostata) men har färre biverkningar.

Med CoreTherm® slipper du narkos och övernattning på sjukhus.