En stark röst för reumatiker och deras närstående

Reumatiska sjukdomar påverkar miljontals människor världen över. De kroniska sjukdomarna kan påverka leder, muskler och andra vävnader i kroppen – och för människor som drabbas kan vardagen vara utmanande och smärtsam. Det finns hopp och stöd att få genom Reumatikerförbundet.

Runt 1, 5 miljoner människor i Sverige lever med olika former av reumatiska sjukdomar som påverkar muskler, leder och rörelseapparaten. Det innebär att ungefär var sjätte person i landet drabbas – något som Lotta Håkansson, förbundsordförande i Reumatikerförbundet, visar på ett stort behov av stöd, information och behandling.

– Dessa sjukdomar kan vara långvariga och påverka livskvaliteten för de drabbade. Reumatikerförbundet spelar därför en avgörande roll för att förbättra livet för människor med reumatiska sjukdomar.

Reumatikerförbundet är en ideell organisation som grundades 1945. De erbjuder information, stöd och påverkansarbete på olika nivåer med det huvudsakliga syftet att stödja och främja intressen hos personer som lever med reumatiska sjukdomar. Lotta Håkansson berättar att de arbetar för att öka medvetenheten om reumatiska sjukdomar och förbättra tillgången till vård, behandling och rehabilitering för personer som drabbats.

Vill du veta mer? Klicka här

– Ingen annan organisation har lika stor kunskap om hur det är att leva med en reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen. Genom att erbjuda stöd, information och påverkansarbete blir vi en kraftfull röst för reumatiker i samhället.

Främjar behandlingsutveckling
Förutom att arbeta för att förändra reumatikers vardag påverkar Reumatikerförbundet också forskning och utveckling inom reumatologin. Genom att stödja och finansiera forskning bidrar de till att öka kunskapen om reumatiska sjukdomar och främja utvecklingen av nya behandlingsmetoder och mediciner.

Som medlem i Reumatikerförbundet är du därför en del av en stark röst som kämpar för rättigheten och bättre vård för alla som lever med reumatiska sjukdomar.

– Forskning pågår dock för att öka förståelsen och utveckla bättre behandlingsmetoder. Vi arbetar outtröttligt för att ge reumatiker rätt till ett bra liv.

Reumatikerförbundet finns till för alla som drabbats av reumatiska sjukdomar, oavsett ålder eller typ av sjukdom. De stöder och hjälper både de som själva drabbats och deras närstående.

Genom förbundets omfattande nätverk av lokala föreningar och specialgrupper skapar de en gemenskap där medlemmarna kan dela erfarenheter, få råd och stöd och delta i olika aktiviteter.

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till dessa resurser och kan dra nytta av deras omfattande expertis och stöd för att förbättra ditt och andras liv med reumatiska sjukdomar.

Läs mer

Victor Christophe

Learn More →