“Ger patientnära resultat med laboratoriekvalitet”Tid har blivit en bristvara inom vården och kraven på kvalitet och effektivitet ökar. Marknadsledande HemoCue® har utvecklat en LPK med diff, HemoCue WBC DIFF, som mäter antalet vita blodkroppar och en 5-partsdiff. På bara fem minuter kan läkare avgöra om en patient har en bakteriell infektion, en virusinfektion – eller ett annat allvarligt hälsotillstånd.

– Istället för att skicka ett blodprov till ett laboratorium, och vänta på att ta beslut om behandling kan du direkt få ett resultat medan patienten är kvar på mottagningen. Det sparar tid och gör att du kan känna dig tryggare i ditt beslut, säger Carina Hertzberg, försäljningschef på HemoCue.

Vita blodkroppar har till har till uppgift att skydda kroppen från infektioner och vid en bakteriell infektion ses ofta ett ökat antal vita blodkroppar. Det innebär att en mätning av antalet (totala) vita blodkroppar kan ge ytterligare information för att kunna skilja en bakteriell infektion från en virusinfektion och underlätta för läkare vid beslut om behandling.

HemoCue® har utvecklat en medicinteknisk produkt, HemoCue WBC DIFF, som mäter totala antalet vita blodkroppar i blodet och en 5-partsdiff. Med kapillära eller venösa helblodsprover ges patientnära provsvar med laboratoriekvalitet inom bara några minuter, istället för att skicka provet och behöva vänta timmar eller till nästa dag. Det menar Carina Hertzberg från HemoCue har många fördelar.
– Många primärvårdsläkare får dra ett stort lass och för att kunna sköta det är det viktigt med rätt hjälpmedel. Med HemoCue WBC DIFF som medicinskt och administrativt stöd kan läkaren enklare göra fler korrekta och snabbare bedömningar, patientflödet kan öka och läkaren kan känna sig tryggare i sitt vårdbeslut.

Vill du veta mer om HemoCue® WBC DIFF System? Klicka här

Används av över 1 200 vårdaktörer
HemoCue WBC DIFF lanserades under 2010 och används i dag av över 1 200 vårdcentraler, på akutmottagningar och barnakutmottagningar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus som ingår i Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av dessa.
– Vi har nästan 50 000 patienter varje år och när vi använder HemoCue WBC DIFF och får snabbare svar kan vi spara tid, öka patientflödet och påverka patientsäkerheten på ett positivt sätt, beskriver medicinskt ansvarig Younis Kahlid på Drottning Silvias barnsjukhus.

Läs mer – så enkelt fungerar HemoCue WBC DIFF i vården 

”Kan minska antibiotikaresistens”
Studier visar att tillgång till svar på LPK med diff kan reducera antibiotikaförskrivningen.
– Den som inte har en bakteriell infektion blir inte hjälpt av antibiotika och när läkare lättare kan diagnostisera patienter kan de också lättare neka patienter antibiotika. Det kan minska överskrivning av antibiotika och antibiotikaresistens som är ett ständigt aktuellt ämne, avslutar Carina Hertzberg.

Passa på: Låna ett HemoCue WBC DIFF instrument inklusive 25 tester kostnadsfritt under en månad och upptäck själv fördelarna med systemet. Kontakta HemoCue här

Vi arbetar med vårdpersonal inom olika kliniska områden över hela världen och har utvecklat en stor förståelse för våra kunders olika behov. Dessa insikter, tillsammans med ett brett kunnande, erfarenheter och innovation, hjälper oss att utveckla morgondagens patientnära testning så att ni när och var som helst snabbt kan fatta korrekta beslut.


2010 utvecklade HemoCue den tekniska produkten HemoCue WBC DIFF som mäter antalet vita blodkroppar och en 5-partsdiff

Kontakta oss:
Tel: +46 77 570 02 11
Fax: +46 77 570 02 12
kundservice@hemocue.se