Hygien och rent vatten krävs för att förhindra global smittspridning

Mariama, 11 år, i Mali. Foto: WaterAid/Basile Ouedraogo

I Sverige uppmanas vi att hålla avstånd till varandra och att tvätta händerna oftare och mer noggrant än tidigare. I andra delar av världen finns inte ens något rent vatten att tvätta sig i – något som gör att smittspridningen är svårare att stoppa.
– Rent vatten och rena händer är människors och samhällens första skydd mot smittsamma sjukdomar som Covid-19, säger Petter Gustafsson, pressekreterare på WaterAid Sverige.

I mer än ett halvår har världen varit upp och ner. I Sverige arbetar vi hemifrån om vi kan, vi håller avstånd till varandra och tvättar händerna ofta och noga med vatten och tvål. På detta sätt tar vi ansvar och förhindrar att smittan sprids – men så enkelt är det inte i hela världen. I dag saknar 40 procent av världens befolkning, tre miljarder människor, möjlighet att tvätta händerna med tvål och rent vatten.

WaterAid är en internationell organisation som jobbar för att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. Hygien har varit centralt för WaterAids arbete i årtionden, och sedan starten har de nått över 18 miljoner människor med bättre möjlighet till hygien. Rena händer är avgörande för att minska smittspridningen av coronaviruset, men det minskar också spridningen av andra sjukdomar, som kolera. Därför kommer deras arbete för att fler människor ska få tillgång till rent vatten och hygien fortsätta rädda och förändra liv även efter pandemin.

Människor i låginkomstländer är extremt utsatta
Petter Gustafsson arbetar som pressekreterare på WaterAid Sverige. Han berättar att han och hans kollegor sedan i början av mars fokuserat mycket på Covid-19 och jobbat hårt för att öka förståelsen för varför det är viktigt att tvätta händerna för att skydda sig från smitta. Utöver det har organisationen sett till att människor i slumområden, på skolor och vid sjukhus fått rent vatten och tvål så att de även har möjlighet att tvätta händerna. Petter Gustafsson menar att människor i låginkomstländer är extremt sårbara för utbrott på grund av bristande möjlighet till hygien och att sjukvården är dåligt utbyggd. Många sjukhus saknar det mest grundläggande i form av tillgång till rent vatten och hygienmöjligheter.

”Rena händer är det första skyddet mot smittsamma sjukdomar”
– Rent vatten och rena händer är människors och samhällens första skydd mot smittsamma sjukdomar som covid-19. Men i dag saknar tre miljarder människor i världen möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Det är en spricka i vår kollektiva rustning mot pandemier och det ledde redan innan pandemin till att hundratusentals människor dog i sjukdomar som hade kunna förhindras.

Han menar att det mest grundläggande av allt för människors hälsa är rent vatten och rena händer.
– Vi på WaterAid arbetar i några av världens fattigaste samhällen för att fler människor ska få tillgång till detta det mest grundläggande. Vårt fokus på hygien började inte med coronaviruset, och det kommer inte sluta med det heller.

- Globalt saknar 3 miljarder människor (40 procent av världens befolkning) möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten

- I Afrika söder om Sahara saknar 75 procent av befolkningen möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten

- 72 procent av befolkningen i världens låginkomstländer saknar möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten

- Var sjätte sjukvårdsanläggning i världen, 16 procent, saknar möjlighet för sjukvårdspersonal och patienter att tvätta sig med tvål och vatten

- I världens låginkomstländer saknar 45 procent av sjukvårdsanläggningarna tillgång till rent vatten

- Globalt saknar 43 procent av alla skolor i världen faciliteter för handtvätt med tvål och vatten. Det betyder att ungefär 800 miljoner elever inte kan tvätta händerna i skolan. I Afrika söder om Sahara har bara var fjärde skola faciliteter för handtvätt med tvål och vatten.

- WaterAid har sedan starten sett till att 18 miljoner människor i världens fattigaste samhällen fått möjlighet att tvätta händerna med tvål och rent vatten

- WaterAid nådde under förra året 1 910 000 personer i hem och samhällen med bättre möjlighet att tvätta händerna med tvål och rent vatten

- WaterAid nådde under förra året 456 000 skolelever med bättre möjlighet att tvätta händerna med tvål och rent vatten

- WaterAid nådde under förra året 1 309 000 personer på sjukvårdsanläggningar med bättre möjlighet att tvätta händerna med tvål och rent vatten

Läs mer om WaterAids viktiga arbete här