Personlig assistans i kärva tiderPersonlig assistans är en relativt ny bransch som har existerat i 25 år. Det är mycket som har hänt under dessa år när det gäller rätten till personlig assistans, och ekonomiska förutsättningarna som krävs för att bedriva den.

– Det är många som frågar sig och undrar vad det kommer detta att leda till, säger Mira Jonsson, vd på A-Assistans.

För att klara av alla vindar som blåser åt olika håll tror A-Assistans att deras värderingsgrund och breda kompetens ska hjälpa till att hålla riktningen. Företaget har ett starkt varför som präglades av grundaren Leif Jonsson redan från början. Han har själv har en funktionsnedsättning efter en olycka i sin barndom, och av egen erfarenhet vet han vad som är viktigt inom personlig assistans.

Ett självständigt liv – en självklarhet
Leif har alltid drivits av ett starkt patos vilket bland annat gjorde att han under många år var engagerad inom handikapprörelsen. Att få leva ett självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar är enligt Leif en självklarhet.

– Mänskliga rättigheter omfattar alla människor, inte bara de som anser sig passa i den “vanliga” normen, menar A-Assistans vd, Mira Jonsson.

Även personer med funktionsvariationer och som är berättigade till assistansersättning har rätt till sin integritet och självbestämmande. Mira menar att det därför är oerhört viktigt att matcha behovet med utbudet. Under rekryteringsprocessen och under ingångsperioden utkristalliserar sig oftast hur bra pusselbitarna passar med varandra.

– Personliga assistentens huvudsakliga egenskaper ska definitivt vara lyhördhet och respekt.  

Läs mer om A-Assistans här

”Transparens kan ge trygghet”
A-Assistans är ett familjeägt företag som har anordnat personlig assistans sedan LSS-lagen kom 1994. Med omkring 500 assistenter gör A-Assistans det möjligt för kunderna att leva så självständigt som möjligt. Nyckeln till en lyckad relation tycker de är delaktighet, självinsikt och kompetensutveckling, och därför anordnas utbildningar, workshops och aktiviteter med jämna mellanrum.

– Personalen behöver veta vad det som förväntas av dem för att kunna göra rätt. Omkring 30-40 utbildningar och aktiviteter per år och över 600 deltagare gör att visionen, att ständigt bli bättre, efterlevs, säger Mira.

I dessa oroliga tider anser A-Assistans att transparens kan ge trygghet. Deras kunder har alltid möjlighet till insikt och inflytande inom lagens intentioner. Mer än någonsin är det nu viktigt att hålla kvalitet i allt som går att påverka, tycker de. Man ska inte försumma komplexiteten i insatsen personlig assistans. Därför finns A-Assistans som ett bollplank och stöd till kunden med myndighetskontakter och juridisk rådgivning.  

– Vi längtar efter den dagen då vi kan säga: ”Det är lätt att göra rätt”. Vi hoppas på att Regering och alla berörda myndigheter tar det här som ett mål i uppdateringen av LSS-lagen, avslutar Mira.

A-Assistans är ett privat företag som anordnat personlig assistans sedan 1994. Vi är ett värderingsstyrt företag som sätter kvalitet före vinst. Det innebär att vi, varje dag året runt, gör vårt yttersta för att du som kund ska kunna leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt.

Våra kunder finns över hela landet men merparten bor i Hälsingland där även vårt huvudkontor ligger. Vi har även filialkontor i Östersund och Karlstad.

Drygt 500 personer har valt att arbeta hos oss. Tillsammans siktar vi på att bli Sveriges bästa assistansanordnare. Våra trogna och nöjda kunder vittnar om att vi är på god väg.