Tandvårdskedjan Aqua Dental erbjuder kostnadsfritt antikroppstestSedan en tid tillbaka har tandvårdskedjan Aqua Dental erbjudit sina patienter antikroppstester för covid-19. Syftet är att avlasta en redan drabbad primärvård och hjälpa Folkhälsomyndigheten att samla information om smittoläget 

Efter att regeringen gått ut med att testerna av antikroppar ska bli fler har trycket på vården och landstingen ökat. I stockholmsregionen pågår testerna sedan några veckor tillbaka, vilket belastar en redan påverkad vård ytterligare. De menar också på att de hjälper sina patienter med en fråga som spelar stor roll för många. 

 

Tandläkarna Aqua Dental kommunicerar att tillgänglighet utgör en stor del av deras värdegrund och som en lokal aktör har tandvårdskedjan därför valt att erbjuda sina patienter kostnadsfria antikroppstester. Anledningen är bland annat för att försöka bidra till mindre påverkan på vården. Testerna är kostnadsfria för dem som bokar en basundersökning. 

 

Kedjan står själv för kostnaderna av testet och arbetet finansieras alltså inte av skattemedel.  

 

Testets trovärdighet 

Kedjan testar inte pågående smitta utan endast om antikroppar bildats. Antikroppsnivån (IgG) utvecklas efter cirka två veckor efter infektionstillfället. Tandvårdskedjan hänvisar misstänkt smittade patienter till 1177 eller närmsta vårdcentral. 

 

Test är tillverkat av FindOut Diagnostic och är CE-märkt. Det markerar främst på blodets igG-halt och visar resultat efter cirka 15 minuter. Vid ett positivt provresultat är tillförlitligheten 99,2% medan ett negativt testresultat har en tillförlitlighet på 94,9%. Provresultatet delas sedan anonymt med Folkhälsomyndigheten.  

 

En del av flera åtgärder 

Antikroppstesterna är en del av flera åtgärder tandvårdskedjan tagit till under den coronadrabbade våren. Tidigare i vår beslutade de sig för att deras digitala tjänst Onlinetandläkaren ska vara kostnadsfri under en viss period. Beläggningen har varit lägre på Aqua Dentals kliniker under våren och därför menar de på att det är en bra anledning till att lägga resurserna på en tjänst som också kan avlasta övrig vårdrådgivning, samt stötta patienter som befinner sig i isolering.