Lättanvänd tjänst hjälper ditt företag att rekrytera rättAtt hitta rätt person till sitt företag är inte alltid lätt. Det ska stämma på många plan, och görs ett misstag kan det stå företaget dyrt. Företaget Verifiera tillhandahåller tjänster som gör det enkelt att göra bakgrundskontroller innan man påbörjar en ny rekrytering.
– För näringslivet i stort finns det väldigt stora pengar att spara, säger Magnus Gröndal, bolagsjurist och styrelseordförande för Verifiera.

Vad vet du egentligen om din kollega eller dina anställda? Hur vet du att den du ingår affärssamarbete med har rent mjöl i påsen? Hur gör du grundlig research på en intervjuperson involverad i ett brottsmål? Verifiera är en tjänst som tillhandahåller bakgrundskontroller via en databas som innehåller offentliga handlingar. Handlingarna kommer bland annat från domstolar, hyresnämnden, förvaltningsdomstolar, åklagarmyndigheten och polisen – alla instanser där offentliga handlingar finns. Man har inhämtat domar från 2007 och framåt utan begränsning beträffande instans, sak eller måltyp.
– Vi riktar oss till alla svenska företag, myndigheter och organisationer som har med externa personer att göra. Alltså som anställer, som gör offentliga upphandlingar, eller som ingår samarbetsavtal, säger Magnus Gröndal.

Det vanligaste sammanhanget att använda Verifiera är vid nyanställningar. Både företag som anställer själva, samt bemanningsföretag och rekryteringsfirmor kan ha nytta av att kontrollera de som de eventuellt tänker rekrytera. Vikten av att veta vem du anställer innan du anställer är något som man borde tänka mer på, menar Magnus Gröndal.
– För näringslivet i stort finns det väldigt stora pengar att spara. Om man kan undvika att ingå ett samarbete eller anställa någon som varit i klammeri med rättvisan tidigare, till exempel stöld eller bedrägeri som är arbetsplatsrelaterade brott så kan man enkelt göra det. Det är inte helt ovanligt med personal som sysslar med bedrägeri eller förskingrar pengar, säger Magnus.
Vill du använda Verifieras tjänst i ditt företag? Läs mer här

Du kan även använda Verifiera för att söka efter anställda. En av de mest använda tjänsterna hos Verifiera är yrkeskategoriregistret.
– En rekryteringsfirma kanske har fått i uppdrag av landstinget att hitta en viss typ av läkare till en viss ort. Då kan de via det här registret söka efter läkare inom en viss inriktning och ort, undersöka om han är hel och ren och sedan höra av sig och höra om han är intresserad, förklarar Magnus.

Även myndigheter kan ha stor nytta av Verifiera. Det är stränga krav på myndigheternas kontroll i samband med upphandlingar. Där ser man att en kontroll måste genomföras innan man kontrakterar ett företag som man vill använda sig av.
– Där är det mer eller mindre ett krav på myndigheterna att man ska använda tjänster liknande Verifieras, säger Magnus.
Har du frågor om hur det fungerar? Läs vanliga frågor och svar

Det finns flera stora fördelar med att som företag använda sig av Verifiera.
– Dels för att skydda den egna personalen, dels företagets kunder och företagets kärna. Det är både en säkerhetsaspekt och en ekonomisk aspekt, menar Magnus och fortsätter:
– Som företagsägare är du förstås mån om att kunder uppfattar dig som seriös, och att de inte råkar ut för någon brottslig anställd. Sedan har du dina egna anställda som vill kunna hänga av sig jackan på jobbet utan att någon tar plånboken. Har du en sådan arbetsplats är det svårt att anställa folk, och du får dåligt rykte. Det finns massor av situationer du kan undvika om du gör en ordentlig kontroll, avslutar han.

Verifiera är Sveriges ledande tjänst avseende onlinebaserade bakgrundskontroller. Bolaget har inhämtat domar från 2007 och framåt utan begränsning beträffande instans, sak eller måltyp. Verifieras tjänst erbjuder möjlighet till säkrare affärsbeslut och samarbeten samt minimerar risken för felrekryteringar. Verifieras företagstjänst vänder sig till företag, myndigheter och andra organisationer med behov av snabb tillgång till handlingar från svenska domstolar.