Carolina Klüft: ”Varje frukt, grönsak och rörelse räknas”Sitter ditt barn mest still framför en digital skärm? Alarmerande rapporter visar att stillasittande skärmtid ökar och bara tre av tio barn når upp till WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet. Det vill Generation Pep, en organisation initierad av kronprinsessparet, förändra – och initiativen är flera.

– De flesta barn rör på sig för lite och äter för dåligt. Det försämrar hälsan på kort och lång sikt, säger Carolina Klüft från Generation Pep och fd. elitidrottare.

Dagens barn och unga växer upp i en värld med allt mindre motion och mer stillasittande skärmtid. Undersökningar visar att bara tre av tio når upp till världshälsoorganisationens rekommendation om 60 minuters fysisk aktivitet per dag – och en av tio till kostrekommendationerna om frukt och grönt.

Det innebär att vi går miste om flera positiva hälsoeffekter och att vi står inför en allvarlig samhällssituation om inga förändringar görs, menar Carolina Klüft från Generation Pep och fd. elitidrottare.

– Regelbunden fysisk aktivitet och goda matvanor är grundläggande för att vi ska må bra. Om motion och kost sviktar riskerar barn att drabbas av allt från depression till sömnsvårigheter, diabetes typ 2 och hjärt- kärlsjukdomar. Det bäddar för stora samhälleliga kostnadskonsekvenser.

Vuxensamhället har ett ansvar
Anledningarna bakom ett ökat stillasittande kan vara flera.

– Det kan vara socioekonomiska faktorer och vuxna som själva bortprioriterat rörelse. Men vuxna är förebilder och det behöver inte vara svårt att främja rörelse. Det kan vara allt från att göra saker tillsammans till att ta trappan eller hitta det dagliga äventyret. Om barnet gillar teknik, använd det. Alla små bäckar gynnar hälsan, alla behöver inte bli träningsnarkomaner och hurtiga motionsfigurer. Men varje frukt, grönsak och rörelse räknas, säger Carolina och fortsätter:
– Ett äpple om dagen är inte bara bra för magen, det är livsviktigt. 

Arbetar med samhällsaktörer
I debatten om motion och kost vill Generation Pep, en organisation initierad av kronprinsessparet, ta plats – och aktion. Det görs genom att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa och tillsammans med aktörer från hela samhället driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete där barn och unga står i fokus.

Vill du läsa mer om hur Generation Pep arbetar? Klicka här!

Ett exempel på hur man arbetar med skolaktörer är med det digitala verktyget ”Pep Skola”. Här samlas bland annat idéer och exempel för skoldagen och innovativa filmer. Tanken är att det ska inspirera skolor till bättre kost och mer rörelse under barnets skoldag.

– Det fungerar också som en inspirationsbank med goda exempel på hur man infört fysisk aktivitet och goda matvanor i landets skolor. Alla kan vara med och bidra utifrån sitt perspektiv.

Kan få allvarliga konsekvenser
Om arbetet med hälsa utifrån motion och kost inte lyckas kan det få allvarliga samhälleliga konsekvenser på sikt, menar Carolina.

– Vi ser redan nu att stroke har ökat med 38 procent i åldersgruppen 15 till 29 år mellan 2006 och 2017. Det är väldigt mycket på kort tid och om vi jämför med 80-talet är det fler som drabbas av till exempel fetma i dag. Bara fetma kostar samhället omkring 70 miljarder kronor, säger Carolina och avslutar:
– Vi ser också att det finns en stor skillnad i förväntad livslängd beroende på utbildning och var du bor. Det är en fråga vi behöver titta på. Barn och unga har rätt till god hälsa och det är vår uppgift att skapa en likvärdighet så att det blir mer jämlikt.

Vill du engagera dig i Generation Pep? Klicka här!

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och vår målsättning att engagera hela samhället i arbetet. Ingen enskild aktör kan lösa problemet på egen hand och därför behöver såväl lokala eldsjälar som företag och politiska beslutsfattare vara med.

Läs mer om vad vi gör här

Vill du kontakta oss? Klicka här