Corporate Health Responsibility som affärsstrategi

Foto: Mats W Nilsson

CSR är företagets ansvar utåt, CHR är ansvaret inåt. Affärsstrategin Corporate Health Responsibility grundar sig i medvetenheten att det inte är resultat- och balansräkningar som gör affärer, det är människorna i bolaget.

CHR vänder sig till företagsledare som verkligen tror på medarbetarna

”Förstår man som företagsledare att humankapitalet är företagets mest värdefulla tillgång och odlar det tankesättet så kommer medarbetarna må bra och då kommer företaget gå bra”, säger VD för Sturebadet Health, Magnus Helgesson.

Hur kan man jobba med CHR?

”Tror man att ett större ansvarstagande och framför allt engagemang för medarbetarnas välmående är nyckeln till företagets framgång krävs en djupare och bredare nulägesanalys än en vanlig medarbetarundersökning”, säger Eva Boström, medgrundare till Sturebadet Healths CHR-verktyg. 

Steg ett i CHR är en nulägesanalys. Där mäts och analyseras samtidigt organisatorisk hälsa, medicinsk hälsa, och arbetsmiljö. Det är unikt på marknaden. Syftet är att ge företag transparens och ett objektivt beslutsunderlag.

”Traditionellt sett har företag i förändringsprocesser suttit i knät på konsulter. Det blir inte alltid objektivt”, säger Eva Boström. 

I steg två presenteras resultatet enligt trafikljusmodellen och benchmarkas mot 47 000 tidigare respondenter. Det ger en unik inblick i hur ett företags medarbetare verkligen mår, och hur företaget står sig på den svenska marknaden.

I steg tre presenteras sedan eventuella åtgärdsförlag utifrån resultat i analysen.

”För att genomföra åtgärderna samarbetar vi uteslutande med de främsta experterna. Hela Sturebadetkoncernen genomsyras av yttersta kvalitet och där vill vi självklart ligga i framkant”, berättar Eva Boström.

Varför CHR?

”Det är tydligt att företag som inte tar ett större ansvar för sina medarbetare kommer ha svårare att attrahera och behålla rätt kompetens i framtiden.

”Samma gäller omsättning och lönsamhet. De företag som år efter år ligger i topp är de som jobbar med CHR och tar ett större ansvar och engagemang för sin personal”.

”Det speglas i resultatet”, säger Magnus Helgesson.

Möter Arbetsmiljöverkets krav, som en bonus

”Vi vågar sticka ut hakan och säga att de företag som lyfter hälsofrågan till en strategisk nivå och angelägenhet, och som implementerar alla delarna av CHR i sin organisation, skapar bättre relationer och ett mer välmående företag och medarbetare. Det kan vi bevisa med våra 47 000 respondenter.

”Och om det inte sker så river vi fakturan!”, säger Eva Boström.

Utifrån nulägesanalysen framställs även dokument som står i enlighet med den dokumentation Arbetsmiljöverket kräver i arbetet kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Kontakta Sturebadet Health angående CHR här

 

Sturebadet Health är en del av Sturebadetkoncernen och jobbar med CHR. Konceptet används i syfte att eliminera organisatorisk ohälsa på den svenska marknaden. CHR för fram humankapitalet som hävstång för att skapa välmående företag. När medarbetarna mår bra och är engagerade ökar förutsättningarna för tillväxt och lönsamhet.

Kontakta Sturebadet Health angående CHR här