De ska förnya fastighetsbranschen

Marie Bucht och Izabela Ilic på Novi Real Estate. Foto: Felicia Yllenius.

Fastighetsförvaltaren Novi Real Estate är uppstickaren som ska vara med och förnya en konservativ bransch. Med en blandning av hjärta och hjärna bygger man en fastighetsförvaltning som nu prisas för sin kundnöjdhet.
– Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg och att det här arbetssättet verkligen fungerar, säger vd Marie Bucht.

Novi Real Estate startade sin verksamhet i april förra året. Kunderna är fastighetsägare-/investerare som vill lägga ut sin förvaltningsorganisation på en professionell extern aktör. Novi erbjuder en helhetslösning för kommersiell, teknisk och ekonomisk förvaltning samt strategisk utveckling av fastigheterna. Målsättningen för bolaget är att vara den aktör på marknaden som skapar störst värde för sina förvaltningskunders investeringar.

Idag förvaltar Novi Real Estate cirka 600 000 kvadratmeter och har det senaste året vuxit med 20 procent. Visionen är att vara dubbelt så stora inom fem år, men med ett bibehållet engagemang och närhet till sina kunder och sin kärnverksamhet. För att nå dit jobbar bolaget målmedvetet och fokuserat enligt sina värdeord: ”engagemang, affärsmässighet, entreprenörskap och nyfikenhet som vd Marie Bucht sammanfattar med orden ”hjärta och hjärna”.

”Hjärnan” i arbetssättet handlar om att jobba smart och att utnyttja digital teknik för att förbättra kundnöjdheten och prestandan i fastigheterna, samt att möjliggöra olika former av effektiviseringar i förvaltningsprocessen. Enligt Marie Bucht är bolagets ambition därför att ligga i den absoluta framkanten inom digitalisering; oavsett om det gäller ekonomisk rapportering, appar för att kommunicera med hyresgäster, virtuella visningar av lediga lokaler eller smarta sensorer som läser av och reglerar energiförbrukningen.

– Digitalisering genomsyrar hela verksamheten. Till exempel är vi idag 100 procent molnbaserade i vår plattform för alla våra system. Det gör det lättare att både ta in nya uppdrag och att implementera nya tekniska lösningar, säger Marie Bucht.

Läs mer om Novi Real Estates förvaltning här.

Den andra delen av arbetssättet är ”hjärtat”. Enligt bolagets synsätt räcker det nämligen inte med smarta tekniska lösningar för att skapa nöjda kunder. Minst lika viktigt är det att ha en nära och personlig kontakt. En mycket central och viktig roll i förvaltningen på Novi Real Estate är därför kundvärdarna - ansiktet utåt för företaget och kundens kontaktperson.

En av kundvärdarna är Izabela Ilic, som dagligen håller kontakt med sina kunder. Hon berättar att den täta kontakten gör att hon kan arbeta mycket mer proaktivt, istället för att bara lösa problem efter att de uppstått. Om problem väl uppstår uppskattar kunderna dessutom att de alltid har samma kontaktperson oavsett vad det gäller.

– Det är den närheten vi bygger med våra kunder. De kan alltid kontakta mig och det blir aldrig att vi lämnar över dem till någon annan utan vi tar emot deras ärende och för det vidare på rätt sätt, säger Izabela Ilic.

Att det här arbetssättet har fungerat fick Novi Real Estate ett starkt kvitto på i oktober. I den årliga mätningen av svenska hyresgästers nöjdhet, som Fastighetsbarometern genomför, utnämndes de till ”årets raket” efter att ha gjort den största förbättringen av kundnöjdhet i branschen.   

– Vi har fått väldigt bra feedback från våra kunder. De uppskattar vårt sätt att jobba, vårt engagemang och nytänkandet och att vi anpassar oss efter dem. Detta skapar en bra dialog och om kunderna ser att något kan bli bättre är de inte rädda för att lyfta fram det, säger Izabela Ilic.

Presenteras av

 


Novi Real Estate erbjuder tjänster inom externförvaltning av fastigheter.
Vi är en aktör som med stabila och finansiellt starka ägare tillför kompetens och kunskap till branschen. Ambitionen är att utveckla Novi till en långsiktig och konkurrenskraftig aktör på förvaltningsmarknaden. Våra ägare och partners har lång erfarenhet av att utveckla uppdrag, organisationer och bolag. Detta ger oss en stabil plattform att bygga vidare på.

Läs mer på www.novire.se


Fakta Novi Real Estate

Antal fastigheter 90 st
Antal kommersiella hyresgäster ca 1100 st
Antal kommersiella hyresavtal ca 2000 st
Antal lägenheter ca 1100 st
LOA/BOA (exkl. garage) ca 600 000 kvm