Parkeringsbolaget bygger ut laddplatser i snabb takt

Skulle du välja en elbil om tillgången till laddning var säkrad? Hos Parkering Malmö byggs nya laddplatser i rasande fart. Målet? Bana väg för ditt utsläppsfria fordon.  

I mitten av 2023 fanns det 17 147 laddbara bilar i Malmö, enligt statistik från elkraftsbranschens intresseorganisation Power Circle. Om fler ska kunna skaffa elbil gäller det att laddinfrastrukturen byggs ut.  

– Genom att skapa förutsättningar för laddning kan vi bidra till att folk vågar köpa elbil, vilket i sin tur bidrar till bättre stadsmiljö och lägre klimatpåverkan, säger Almir Hodzic, vd på Parkering Malmö. 

Solceller, fastighetsbatterier och laddboxar 

Parkering Malmö bygger, förvaltar och hyr ut parkeringsplatser i Malmö. Företaget äger tio parkeringsanläggningar och förvaltar över 35 000 parkeringsplatser. Ambitionen framåt är att minst 50 procent av p-platserna i bolagets nybyggnationer ska förses med laddmöjlighet. Laddinfrastrukturen i de befintliga anläggningarna byggs ut i ett högt tempo.  

– Vi måste först bygga ut elcentralerna, så att de mäktar med belastningen. Steg två är att säkra energiförsörjningen genom att installera solceller och fastighetsbatterier. Sedan kommer vi att montera laddboxar. Det innebär ytterligare minst 600 laddplatser under 2024, säger Almir Hodzic.   

Under 2024 kommer den som laddar sin bil betala för den faktiska förbrukningen via de vanliga parkeringsapparna, i stället för en fast avgift som tidigare. Planen är också att styra mot ett beteende där laddplatserna främst används på natten, för att inte belasta elnätet när efterfrågan är som störst.   

Från p-hus till mobilitethus 

Parkeringshusen ska dessutom omvandlas till mobilitetshus, där det bland annat finns möjlighet att hämta paket, hyra cyklar och fordon. Alltså – när du parkerar bilen kan du samtidigt hämta ett paket. Du som pendlar kan ställa bilen i ett mobilitetshus och sedan ta dig runt i staden med en hyrcykel.  

Under 2024 invigs ett nytt mobilitetshus i Hyllie och ytterligare ett kommer att börja byggas.  

– Genom att bygga parkering smart och främja delandefunktioner bidrar vi till att skapa mer plats för andra värden i stadsrummet såsom grönska, parker och bostäder, säger Lotta Hansson, hållbarhetsstrateg på Parkering Malmö.   

Parkering Malmö har tagit fram ett unikt erbjudande till byggherrar i nybyggnationsområden, där de boende och verksamma kan dela på mobilitetstjänster som samlas i ett mobilitetshus  

– I stället för att varje aktör ska bygga egna parkeringsplatser, erbjuder vi bland annat cykelverkstad, bil- och cykelpool. Det blir effektivare markanvändning och billigare för alla, säger Lotta Hansson. 

Mål i sikte  

Hon blickar framåt mot utbyggnaden av laddplatser och omställningen med optimism och beslutsamhet. 

– Målet är att alltid ha en laddplats mer än vad som efterfrågas. Vi kommer att nå dit snart, berättar Lotta Hansson. 

Vi på Parkering Malmö skapar parkeringsplatser för både dagens och morgondagens malmöbor. För vi vet att tillgänglighet och säkerhet bidrar till ett levande Malmö och glada malmöbor.

Genom att bygga, förvalta och hyra ut parkeringsplatser i Malmö ser vi på Parkering Malmö till att du så enkelt som möjligt kan få plats där du behöver.