Digital transformation: inte ett val – en förutsättningFör fortsatt konkurrenskraft är digitalisering inte längre ett val utan en förutsättning. En digital transformation måste fokuseras rätt och göras medvetet. Företag bör se digitalisering som en styrkraft och inte ett självändamål i sig vilket ökar förutsättningarna för att skapa långsiktigt värde för din verksamhet, menar Annica Delin och Mia Svenheden, konsulter på Ekan Management.

Digital transformation kan innebära olika saker för olika företag och numera ligger utmaningen inte i att digitalisera, utan att digitalisera på rätt sätt. Det kräver en medveten förändring och riktade insatser som baseras på företagets verkliga behov och möjligheter. Många företag faller på det mest grundläggande steget; att identifiera behoven och veta vart man ska börja sin digitala resa

– Vi ser ofta att företag inte riktigt vet hur de ska påbörja sin digitala transformation. Där är det viktigt att bryta ned digitaliseringen i olika delar för att göra det tydligare och mätbart. När det är gjort kan man sedan fördjupa sig och analysera nivån av mognadsgrad företaget ligger på och genom att koppla mognadsgrad till de faktiska behoven kan man göra en plan för hur man skall uppnå sina mål och nå en högre digital mognadsgrad, säger Annica Delin.

Strategin är viktigare än tekniken
I många verksamheter betraktas digitalisering som synonymt med teknik och nya system, men enligt Ekans erfarenhet ligger den verkliga utmaningen i hur man använder digitaliseringen för att förändra arbetssätt, beteenden, processer och tankesätt för att skapa mervärde till den egna organisationen och i förlängningen till olika målgrupper och intressenter, menar Mia Seveheden.

– Man blir inte digital bara för att man köper in ett nytt IT-system. En viktig förutsättning är att sätta upp tydliga mål kring vad för typ av förändring man vill uppnå. Strategin är viktig och det krävs uthållighet för att skapa långsiktigt positiva resultat genom digitalisering. Har man otydliga mål eller en bristfällig strategi är det lätt att fastna med konfliktande initiativ, som är suboptimerade eller exempelvis påverkar en annan avdelning på ett negativt sätt.

Ekan Management har över 30 års erfarenhet som managementkonsulter. Deras mission beskriver de som ”att hjälpa sina kunder att forma morgondagens verklighet”. Med detta menas att skapa förutsättningar för kunden att påverka sina egna förutsättningar – inte bara anpassa sig. Vad som krävs är väldigt olika beroende på kundens verksamhet, dess omvärld och hur denna förändras.

– Det kan handla om alltifrån enklare till väldigt stora förändringar, säger Annica Delin. Det som ofta gör stor skillnad för våra kunder är när vi får möjlighet att utmana deras nuvarande tankebanor och när vi kan föra in nya tankar och perspektiv från andra branscher i deras verksamhet. Idag är digitalisering en naturligt integrerad del av verkligheten. Där kommer vi in och kan exempelvis bidra med en stabil struktur och en roadmap, hjälpa till med förändringsledning och leda implementation av nya system om det visar sig nödvändigt.

Användaren i fokus
Vi befinner oss nu i ett läge som präglas av exempelvis crowd funding, share economy, network economy, robotisering och framväxten av AI. För en ny generation på arbetsmarknaden är digitala affärsmodeller helt naturligt. Brett tillämpad teknik har uppnått en hög mognadsgrad, och fortsätter att utvecklas. Det innebär att skillnaden kommer att bli större mellan de företag som tar rejäla kliv mot digitalisering och de som inte gör det.

– Det finns helt nya förväntningar på digitala tjänster både inom den offentliga och privata sektorn. Företag som Uber och Alibaba ritar om förutsättningarna för att göra affärer. Det påverkar kundernas förväntningar på tjänster i alla branscher. Nu är användarna i fokus och de ställer höga krav. Detta innebär att om man vill fortsätta att leverera värde till befintliga och nya kunder behöver man hoppa på tåget - vare sig man vill det eller inte.


Om Ekan

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att skapa morgondagens verklighet. En verklighet som ser olika ut beroende på hur verksamheten och dess och omgivning fungerar och förändras. Ibland kräver situationen revolution – en total omdaning av vad, hur och varför. Mycket oftare handlar utveckling om evolution – att kontinuerligt ifrågasätta och förbättra verksamheten och hur den leds. Oavsett behov hjälper vi våra kunder framåt i den hastighet som situationen kräver.

Läs mer