En digitaliserad arbetsplats – med minskad risk för cyberattacker

På senare år har en digitaliserad arbetsplats varit en hög prioritet för många företag. Samtidigt jobbar allt fler hemifrån, vilket ökar behoven av säkra och fullt digitala lösningar – inte minst när mängden cyberattacker blir alltmer förekommande och förödande.

– Genom vår styrelseportal kan dokument delas och signeras digitalt på ett väldigt enkelt och säkert sätt, säger Rebecka Soma, Country Manager på Admincontrol i Sverige.

Visiba Care möjliggör omställning
till god och nära vård

Coronapandemin har påskyndat digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Många patienter, men även vårdpersonal, har under de senaste månaderna genomfört sina första digitala vårdbesök. Och det är inte bara inom första linjens vård som de stora förändringarna sker, utan inom övrig primärvård, specialistsjukvård, hemsjukvård och i samverkan dem emellan.

Så vill Schneider Electric skapa ett mer hållbart samhälle – och minska energianvändningen

EU har satt som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Företaget Schneider Electric har satt ännu ambitiösare mål och vill att hela samhället ska nå dit genom att snabba på elektrifieringen av samhället – och låta digitalisering spela en avgörande roll.

Skövde utbildar folkhälsovetare med fokus på digital hälsa

Genom nya digitala verktyg har människor fått möjlighet att söka information och kommunicera kring hälsa på helt nya sätt. Samtidigt väcks viktiga etiska frågor kring informationssäkerhet, behandling av personuppgifter och medborgares rätt till integritet. Denna utveckling är fokus i Högskolan i Skövdes nya magisterprogram, Folkhälsovetenskap: digital hälsa och kommunikation.

Nyhet: Här är världens första app för att panta förpackningar

I en tid av ökad miljömedvetenhet vill allt fler göra bättre val. Nya kostnadsfria appen Panta På gör den ambitionen både lönsam och lättare att förverkliga. Nu kan du förutom burkar och flaskor panta både plastpåsar och plastförpackningar – och få pengarna direkt in på ditt bankkonto.

Ta kontroll över din elförbrukning – med nya appen minskar du både elräkning och klimatavtryck

En fjärdedel av hela världens utsläpp kommer från produktion av el och värme. Att vi minskar vår energianvändning är en viktig pusselbit för att nå Parisavtalens mål. Med sin nya, klimatsmarta app vill Öresundskraft dra sitt strå till stacken genom att låta privatpersoner få större kontroll över sin energiförbrukning.

Gamification är ett oslagbart sätt att kommunicera på individnivå

Gamification är oslagbart när man som företag vill motivera människor att bli mer delaktiga, engagerade och lojala. Att ta in spelelement i företagets kommunikation är effektivt och ger tydliga och mätbara resultat. Bulls är experter på innehåll och gamification. I dagens snabbrörliga marknad behöver alla företag bygga förtroende, vara autentiska och relevanta på en global […]

AR-samtal bidrar till att upprätthålla samhällskritiska funktioner

Människan står inför en global kris som inte liknar något annat vi har stött på i modern tid. Många satsar på digitala lösningar, men långt ifrån alla vet vilka möjligheter Augmented Reality kan bidra med, på ett sätt som är både säkert och effektivt.

Så enkelt tog Vibblaby Husläkarmottagning steget till att erbjuda digitala vårdmöten

När Vibblaby Husläkarmottagning i Stockholm införde en tjänst för digitala vårdmöten med patienterna blev både tillgängligheten för patienterna och kontinuiteten i behandling bättre samtidigt som implementeringen gick smidigt.

Digital transformation: inte ett val – en förutsättning

För fortsatt konkurrenskraft är digitalisering inte längre ett val utan en förutsättning. En digital transformation måste fokuseras rätt och göras medvetet.