Mer fokus på patienten hos Falck LäkarbilarMed ”människor som hjälper människor” som ledord, har Falck, med sina läkarbilar, framgångsrikt utvecklat verksamheten för akuta hembesök av läkare - och blivit en stark aktör inom mobil sjukvård. Här arbetar engagerade läkare som söker en annan typ av erfarenhet och som värdesätter ett flexibelt arbete med varierande uppdrag, där mycket tid ägnas åt patientarbete.

2012 tog Falck över verksamheten för akuta hembesök av läkare i Skåne. Sedan dess har man framgångsrikt utvecklat verksamheten och ligger idag långt fram i arbetet inom mobil sjukvård.

Som läkare på Falck Läkarbilar är du en del av en organisation som har som mål att bli leda utvecklingen inom mobil sjukvård och där du får vara med att utveckla verksamheten.

– Det som skiljer oss från andra aktörer är att vi har byggt upp en oerhört bred och djup kunskap om hur man på ett effektivt sätt utför akuta hembesök med mycket god patientsäkerhet och logistik, säger Lennart Skoog, medicinsk ansvarig läkare för Falck Läkarbilar.

Flexibelt arbete med varierande ärenden
På Falck Läkarbilar arbetar specialistläkare tillsammans med erfarna, specialrekryterade undersköterskor som hjälper till vid hembesöken och med det administrativa arbetet.

Hit söker sig läkare som värdesätter ett flexibelt arbete med varierande uppdrag, och som vill få mer tid med patienten istället för administrativt arbete.

Att arbeta som läkare på Falck Läkarbilar innebär att du i stor utsträckning har möjlighet att styra över din egen tid och påverka ditt eget schema. Tillsammans med erfarna kollegor som har ett stort engagemang för framtidens mobila sjukvård, åker du ut på en rad olika ärenden och skaffar dig värdefulla erfarenheter som du inte får på ett sjukhus. 

– Istället för uppföljningar och högvis med administrativt arbete, åker läkarna ut på varierande ärenden och skaffar sig erfarenhet av alla typer av ärenden. Man får använda hela sin kunskap som läkare, då man träffar så många olika patienter i olika situationer, säger Josefine Cederblad, verksamhetschef på Falck Läkarbilar.

En patient åt gången
Till skillnad från en akutmottagning, där man under en arbetsdag måste fokusera på många patienter samtidigt, träffar du endast en patient åt gången när du arbetar på Falck Läkarbilar. Det gör att du kan ägna mer tid åt patienten och i efterhand ha möjlighet att reflektera över det arbete du utfört. Det gynnar både dig i din roll som läkare och framför allt patienten.

– Har man varit med om något jobbigt så har man möjlighet efter ärendet att samtala kring detta med sin kollega i bilen och reflektera över det man nyligen har gjort. Den här tiden för reflektion finns inte inom slutenvården idag, säger Lennart Skoog.

Nyfiken på en karriär hos Falck Läkarbilar? Läs mer här

Kontinuerlig kompetensutveckling
För att alla läkare hela tiden ska fortsätta utvecklas i sitt arbete, erbjuds de anställda kontinuerlig fortbildning i form av föreläsningar. Dessutom ägnas varje vecka åt återkoppling, där det finns möjlighet att ta upp olika frågeställningar och problem som dyker upp - och hur man löser dem. 

— På så sätt förbättras verksamheten och du som läkare fortsätter att utvecklas i ditt arbete, vilket gynnar patienten, avslutar Josefine Cederblad. 

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906). Under mer än 100 år har uppdraget för Falck varit att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt rehabilitera sjuka och skadade.

”Vi är människor som hjälper människor, det viktigaste man kan ägna sig åt.”

Falck arbetar med olika verksamheter inom assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.

Läs mer