Mind Sthlm stöttar din personal vid psykisk ohälsa – digitalt eller via ett fysiskt mötePersonal som mår bra presterar bättre – att arbeta med mental hälsa på arbetsplatsen är därför en investering för framtiden. Enligt Åsa Hedrén Videbæk, vd på Mind Sthlm, behöver behandlingen vara lättillgänglig och flexibel gällande tid, plats och behandlingsmetod för att ge bästa möjliga resultat.
– Vi erbjuder olika typer av behandling både via videolänk och fysiska möten för att sänka tröskeln för anställda att få hjälp och må bra, säger hon.

Allt fler människor mår sämre psykiskt, men psykisk ohälsa är inte alltid lätt att definiera, vilket kan göra det svårt att veta vad man behöver göra för att må bättre. Att söka sig till företagshälsovården kan kännas som ett stort steg om man som anställd bara upplever att man har ”små problem” – vad det nu innebär.

”Ett samtal kan räcka”
Åsa Hedrén Videbæk, vd på Mind Sthlm, menar att problem oavsett storlek kan inverka på den mentala hälsan och påverka trivseln på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att hjälp finns nära till hands.

– Ofta upplevs den offentligt finansierade vården som otillgänglig och begränsad – då är det en stor tillgång att kunna få hjälp och stöd direkt, via sin arbetsgivare. Att erbjuda sin personal fri tillgång till ett antal kontakter hos oss är ett effektivt sätt för arbetsgivaren att fånga lättare psykisk ohälsa så som exempelvis oro, sömnlöshet, relationsproblem och nedstämdhet, innan problematiken växer sig större och ibland leder till sjukfrånvaro.

Investera i psykisk hälsa i ditt företag - läs mer om Mind Sthlm här

Hon berättar att det ibland kan räcka med ett enda samtal för att påverka hur en person mår och presterar, och på så sätt hjälpa den anställda att ta sig ur en ond spiral.
– Räcker inte ett samtal kan vi tillsammans med arbetsgivaren lägga upp en behandlingsplan för att den anställde ska få bästa möjliga förutsättningar för att må bra på arbetsplatsen. En anställd som mår bra presterar bättre. Genom att investera i bolagets mentala hälsa investerar man därför i bolagets framtid.

Sänker tröskeln för att söka hjälp
Mind Sthlm startades av Anna Falk Toll, leg psykoterapeut och Åsa Hedrén Videbaek, leg psykoterapeut. Deras ambition har från start varit att öppna en mottagning för psykisk ohälsa med bred kompetens för att skapa utrymme för individuella behov. Leg psykologer, leg psykoterapeuter och kuratorer erbjuder arbetsgivare hjälp med allt från personal- och chefstöd till handledning, konflikthantering och kartläggning. För att göra det enkelt att komma i kontakt med rätt kompetens erbjuder Mind Sthlm vård antingen digitalt eller på plats under ett fysiskt möte. Vårdtagaren kan dessutom välja att arbeta med KBT-specifika program online.

Vill du veta mer eller komma i kontakt med Mind Sthlm? Klicka här

”Alla har individuella behov”
– Psykisk ohälsa är unik för var och en av oss; ingen är exakt den andra lik och våra behov varierar genom livet. Vi vet av erfarenhet att människor har olika behov och olika förutsättningar att träffa en vårdgivare, därför vill vi sänka tröskeln för alla anställda att få professionell hjälp att må bra. Vi kan helt enkelt anpassa behandlingen efter den anställdes behov. Målet är att alla ska känna sig hörda, sedda och förstådda.

– Man kan säga att vi behandlar psykisk ohälsa som enligt vår bedömning inte kräver specialistvård. Vi är en vårdgivare som arbetar under strikt tystnadsplikt och står under tillsyn av IVO och Socialstyrelsen, säger Åsa Hedrén Videbæk.

Mind Sthlm är sedan 2012 din partner för psykisk hälsa på arbetsplatsen. Vi hjälper er att uppmärksamma signaler på psykisk ohälsa på arbetsplatsen – snabb hjälp och stöd betyder oftast att det krävs en mindre insats. Vi stöttar medarbetare och chefer hela vägen från att vara ett första bollplank till genomförande av behandling och hjälper till att lägga upp en plan för psykisk hälsa så att alla på arbetsplatsen känner sig trygga.

Vi erbjuder bland annat:

  • Personalstöd via telefon, videosamtal eller på mottagning enlig preferens
  • Chefstöd
  • Handledning (grupp och enskilt)
  • Konflikthantering
  • Kartläggning av hur ni hanterar stress och mental hälsa inom er organisation
  • Snabba tider via video eller på mottagning, även på kvällar och helger
  • Bred kompetens för individuella behov (KBT, ACT, FACT PDT)
  • Kontakt med medarbetaren under sjukskrivning och återgång till arbetet, för en bra nystart

Pris: 1 250kr per möte (grupp och handledning enligt offert)

Läs mer på mindsthlm.se eller skicka ett mejl direkt till vd Åsa Hedrén Videbaek på  asa@mindsthlm.se.