Våra kunder gillar oss – och vi gillar er!Våra kunder är så nöjda att Uddevalla Energi fick MVG på kundundersökningen som genomfördes under hösten. Ett stort tack till alla våra kunder! Ni är vår drivkraft och era synpunkter och förslag gör oss bättre, hela tiden. Och förresten, har du vänner som också vill bli nöjda? De kan slå oss en signal på 0522-58 08 00, alla är välkomna!

Vi på Uddevalla Energi har i december 2020 erhållit Mycket Väl Godkänt i Kundnöjdhet! Supportföretaget TMJ Group, som är specialister inom energibranschens samtliga affärsområden, genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. Där ställs höga krav på oss som energiföretag, vilket bland annat innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som undersökningens analys och resultat visar.

Våra kunder är det viktigaste vi har. Därför satsar vi kontinuerligt och långsiktigt inom våra verksamhetsområden och har lyckats väl med vårt effektiviseringsarbete. Vi satsar också stort på digitalisering. Vårt uppdrag är att verka för Uddevalla och vara med och bidra till en attraktiv stad. Genom att regelbundet göra kundundersökningar sätter vi dig som kund i fokus för vårt utvecklingsarbete. Tack för att du delar med dig av dina tankar och önskemål. Du hjälper oss att hela tiden bli bättre!

Läs mer om Uddevalla Energi här

– Vi ansluter hela tiden nya kunder i form av både bostäder och nya industrier som etablerar sig i Uddevalla. Det innebär att vi måste bygga ut kapaciteten i motsvarande takt för att kunna bibehålla en hög servicenivå. Att våra produkter och tjänster ska fungera på ett bra sätt är en självklarhet för att samhället ska fungera. Tillsammans med uddevallaborna skapar vi förutsättningar för ett hållbart Uddevalla, säger Fredrik Jostby, marknadschef Uddevalla Energi.

Om Supportföretaget TMJ Groups Kundnöjdhetsundersökningar: Nöjdhetsindex baseras på 10 för kunden viktiga nöjdhetsfrågor och presenteras övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100. Detta nöjdhetsindex är ett så kallat dynamiskt index vilket kontinuerligt uppdateras vartefter nya mätningar uppdateras. Idag genomför ett 70-tal energibolag Supportföretagets kundnöjdhetsundersökningar varvid benchmarking och jämförelser på ett flertal områden är möjliga.

Vill du veta mer om Uddevalla Energi?

Nöjdhetsemblem delas ut enligt nedan erhållna indexvärden:

Nöjdhetsindex 50-65 = Godkänd

Nöjdhetsindex >65-75 = Väl godkänd

Nöjdhetsindex >75 = Mycket väl godkänd

Nöjdhetsindex = Bäst, erhålls av det företag som i nämnd studie nått allra högst nöjdhetsindex av samtliga deltagande företag.

För mer information om Supportföretagets Energibolagsindex, kontakta: Tove Åkerman-Stenman, tove@supportforetaget.se

Vi på Uddevalla Energi ser till att alla i Uddevalla har el, värme, pellets, fiber – och vi erbjuder dessutom tjänster för avfall och renhållning. Redan år 1857 byggdes ett gasverk tillsammans med ullspinneriet Kampenhof, som blev grunden för Uddevalla Energi.

Här kan du läsa mer om oss, vår verksamhet och organisation.