Ny utbildningsportal för ST-läkare ska göra Medinet till nummer ettÄnda sedan 2007 har Medical Networks Scandinavia utvecklat schemaverktyget Medinet. Idag har företaget allt från regioner till enskilda kliniker samt universitet som kunder och har utökat sitt erbjudande med en heltäckande, webbaserad utbildningsportal för främst ST-utbildningar.

Den omfattande utbildningsportalen skapades som ett direkt svar på förfrågningar från vården och är ett smidigt verktyg för att samordna, dokumentera och följa ST-utbildningar. Det som gör portalen unik är dock möjligheten att direkt koppla ihop den med Medinets system för schemaläggning.

– I Utbildningsportalen kan adepterna kontinuerligt följa utbildningsgången gentemot de uppsatta målen, Socialstyrelsens och egna mål, samt genom integreringen med schemasystemet stämma av när ST-läkarna har sina randningar och hur schemat ser ut. Samtidigt kan handledare och rektorer få en överblick av sina adepter, hur långt de har kommit och vad som återstår, och därtill godkänna arbetet undan för undan. En av de absolut viktigaste delarna i Utbildningsportalen är just rapportering och uppföljning av tid, berättar Tuomo Caprali, en av Medinets grundare.

Allt är förankrat hos användarna
Allt som rör utbildningen – inklusive ett bibliotek för dokument, anmälningslistor till kurser, seminarier och information, såväl som till exempel kritiska dokument som senare ska till Socialstyrelsen – kan alltså hanteras i portalen. Tuomo berättar att även om portalen togs i bruk redan för några år sedan så är det först nu som funktionerna har förfinats och förädlats i samarbete med ST-läkare och studierektorer.

– En sådan här tjänst måste vara relevant för sina användare och därför är allt vi gör förankrat hos läkare, både när det gäller att utforma själva portalen som övriga funktioner i Medinet. Det är en stor framgångsfaktor.

En värdefull konkurrensfördel
Den kanske enskilt viktigaste skillnaden gentemot andra system på marknaden är att Medinets Utbildningsportal är fullt integrerad med Medinets schemasystem. Det är en värdefull konkurrensfördel. Utbildningsportalen är mycket användarvänlig och är lätt att lära sig. Genom att spara tid, tankekraft och skapa ordning och reda ger det bättre arbetsmiljö och skapar arbetsro på kliniken. Det kan vara viktigt för en klinik att visa att, här tar vi hand om våra ST-läkare.

– Vi går ut på marknaden raka i ryggen och med stora förhoppningar. Det finns en stor efterfrågan på moderna och integrerade portaler, så vi siktar självklart på att bli kundernas första val.

Medinet ska bli en naturlig del av vardagen
Just nu gör Medinet en kraftig satsning och målet är att systemet ska bli en naturlig del av vårdpersonalens vardag, oavsett var i sitt yrkesskede de befinner sig.

– Vår ambition är att fortsätta vara i områdets absoluta framkant och skapa verktyg som strukturerar vardagen för läkare och sjuksköterskor. Det tjänar hela vårdsektorn på, avslutar Tuomo.

Medinet är störst i Sverige på webbaserade scheman för sjukhus och kliniker, med över 30000 användare i 20 av 21 regioner. Nu lanseras en utbildningsportal som är först i landet med att samordna hela utbildningsgången för ST integrerat med schemat.

Medinet är störst i Sverige på webbaserade scheman för sjukhus och kliniker, med över 30000 användare i 20 av 21 regioner. Nu lanseras en utbildningsportal som är först i landet med att samordna hela utbildningsgången för ST integrerat med schemat.

Läs mer om Medinet här