Poddtips: Fördjupande samtal om framtidens mat

Vad kommer vi att äta i framtiden? Medan vissa hävdar att kött kommer att fortsätta dominera våra tallrikar förespråkar andra alternativa proteinkällor och vegetariska eller veganska livsstilar. I SLU Future Foods podd Feeding your mind finns utrymme för både svåra frågor och fördjupade svar och reflektioner.

Vad ska vi äta i framtiden, och varför? Sådana frågor leder ofta till intensiva diskussioner och spekulationer; inte minst nu när de nya nordiska näringsrekommendationerna just presenterats. Matproduktion och matkonsumtion hamnar allt oftare i fokus när medvetenheten om hållbarhet, djuretik, klimatförändringar och hälsa ökar – frågor som är centrala för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Tvärvetenskaplig framtidsplattform
2018 startade SLU:s tvärvetenskapliga framtidsplattform Future Food podden Feeding your mind, som en kanal för att sprida kunskap och engagemang kring framtidens viktiga matfrågor. Du hittar den där poddar finns.

– SLU Future Foods vision är att bidra till ett cirkulärt och ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart livsmedelssystem och vår podd har från start fokuserat på tvärvetenskap, hållbarhet och fakta som grund för sina diskussioner. Vi vill bidra till ökad förståelse och medvetenhet om varför hållbara livsmedelssystem är så viktigt, säger Annsofie Wahlström, programchef för SLU Future Food.

Hittills har 31 avsnitt producerats av vetenskapsjournalisten Ylva Carlqvist Warnborg. Avsnitten handlar om sådant som matsvinn, livsmedelsberedskap, akvakultur och pandemins och klimatförändringarnas påverkan på den globala livsmedelsproduktionen.

Köttets fyra framtidsscenarier
Avsnitt 30 ger en sammanfattning på svenska av en annan stor internationell kommunikationssatsning som SLU Future Food står bakom, tillsammans med Oxfords universitet i Storbritannien och Wageningens universitet i Nederländerna: Fyra framtidsscenarier för köttet på våra tallrikar.

Här diskuteras köttkonsumtionens och köttproduktionens roll i klimat-, miljö- och djuretiska frågor. Fyra olika möjliga framtidsscenarier presenteras: fortsatt köttkonsumtion som i dag, minskad konsumtion med fokus på djurvälfärd och biologisk mångfald, alternativa köttprodukter från växter, svampar och insekter, eller en övergång till en helt vegetarisk eller vegansk livsstil.

I podden intervjuas forskare, entreprenörer, lantbrukare och författare för att ge en nyanserad bild och särskilja fakta och vetenskap från åsikter och värderingar. Vilken framtid tror du på?

Feeding your mind

Feeding your mind är en podcast från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som utforskar framtiden för hållbar produktion och konsumtion av mat. Podden riktar sig till beslutsfattare, forskare, studenter och allmänheten med intresse för mat och hållbarhet. Målet är att sprida vetenskaplig kunskap och engagemang kring hållbar matproduktion och konsumtion.

Genom fördjupade samtal och reflektioner tar podden upp centrala frågor och belyser ämnen som livsmedelsberedskap, matsvinn, klimatförändringar och politikens roll i matvanor. Forskare och experter får ta plats och bidrar med sina röster till samtalet om framtidens mat.

Podden används även som pedagogisk resurs i skolor för att öka förståelsen för hållbart samhällsbyggande.

Läs mer och lyssna här!