PSA-test hemma kan avslöja prostatacancer i tid

 

Prostatacancer står för en tredjedel av all cancer som drabbar män, och blir allt vanligare med stigande ålder. I ett tidigt stadium ger cancern ofta inga symptom – därför uppmanas män från 50 år att mäta sina PSA-värden. – Det gäller även yngre män med prostatacancer i släkten, betonar läkaren Fredrik Lönnqvist.

Ett PSA-test mäter mängden prostataspecifikt antigen i blodet. Friska män har låga nivåer av av PSA i blodet men mängden ökar normalt sett när prostatan förstoras, något som sker med åldern. Nivåerna av PSA ökar dock inte bara vid prostatacancer och prostataförstoring utan kan även öka vid inflammation i prostatan.

– Att hitta och behandla prostatacancer tidigt är viktigt då det förbättrar prognosen avsevärt. Personligen tycker jag därför att PSA-tester bör uppmuntras, inte minst hos män mellan 50 och 75 år samt för dem som har prostatacancer i släkten. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg, och upplysa om, att ett förhöjt PSA-värde kan ha andra orsaker än cancer vilka först bör uteslutas innan man går vidare, förklarar Fredrik Lönnqvist, Leg Läkare.

 

Effektiva PSA-tester för hemmabruk
Utan ett PSA-test kan det vara svårt att upptäcka prostatacancern. Risken är att diagnosen då fördröjs och inte ställs förrän tumören växt sig så pass stor att den trycker på urinröret, försvårar vattenkastningen och kanske även orsakar blod i urinen. I dessa fall kan det vara svårt att behandla prostatacancern utan att behandlingen samtidigt leder till bieffekter, som inkontinens eller impotens.
När det står klart att en person har drabbats av prostatacancer är det därför viktigt att han snabbt får genomgå en ordentlig utredning, som visar var i prostatan cancern sitter och om den har spridit sig. Upptäcks cancern i tid är prognosen oftast väldigt god och väsentligen fri från komplikationer.

– Idag erbjuder vården gratis PSA-tester från det att man fyller 50 år vilket känns bra. Om man har prostatacancer i släkten är det dock klokt att börja testa sig redan vid 40 års ålder, säger Fredrik Lönnqvist.

Quicktest erbjuder PSA-test för hemmabruk. Vi rekommenderar att ett test utförs en gång om året. Detta ger goda möjligheter att tidigt upptäcka en eventuell förändring i prostatan. Quicktest prostatatest är fullt jämförbart med de PSA-prov som utförs inom vården, och kräver endast ett enkelt stick i fingret. Om PSA-nivån ligger på 4 ng/mL eller högre så är testet positivt vilket innebär att man bör utredas vidare av läkare. Ett förhöjt PSA-värde innebär dock inte automatiskt att du har prostatacancer. Du kommer dock under alla omständigheter att behöva göra fler undersökningar och utredningar för att utreda orsaken till det förhöjda värdet.

Kan bidra till att reducera oro och stress
Tack vare möjligheten att testa PSA-nivåerna hemma går det att undvika att stå i långa vårdköer för att få testet gjort och istället snabbt få svar på om PSA-värdet är förhöjt och du skulle behöva utredas för eventuell prostatacancer. Idag rekommenderar Socialstyrelsen inte allmän PSA-screening eftersom förhöjda PSA-värden kan ha andra orsaker än just cancer - vilket man menar kan skapa onödig oro, överutredning och överbehandling. Läkaren Fredrik Lönnqvist anser dock att tillgång till självtest för att mäta PSA-nivåerna snarare kan förväntas bidra till tidigare diagnos och därmed minskad oro och stress för eventuell prostatacancer.

– Våra övergripande mål är att ligga steget före genom tidig diagnos av prostatacancer och att färre män därigenom ska behöva gå igenom påfrestande behandlingar utan istället kunna bibehålla sin hälsa, avslutar Fredrik Lönnqvist.

Quicktest stödjer Mustasch-kampen 2022.

 

PSA-prov kan övervägas bland män mellan 50 och 75 års ålder.
De flesta män som har ett förhöjt PSA-värde har inte prostatacancer.
Om mer än en man i familjen drabbats av prostatacancer ökar risken för övriga familjemedlemmar.
Om du är mellan 50 och 75 år kan du boka tid för PSA-test hos din Vårdcentral.