Så förändrade träden familjens livTorka och översvämningar gjorde att den kenyanska familjen Otuma drabbades av dåliga skördar och jorderosion på sin mark. Som så många andra familjer i klimatutsatta områden kunde de inte äta sig mätta. Efter att de fick möjlighet att gå Vi-skogens utbildning i trädplantering och hållbart jordbruk har de fått bördigare mark och tredubblat sin skörd.
  Vi behöver inte längre oroa oss över tillgången till mat, säger Daniel Otuma.

På en gård i Kisumu, Kenya, bor familjen Otuma som består av Daniel, Synthia, James och Christin. För fem år sedan saknade marken helt träd och jorden var helt utarmad. Familjen insåg att de behövde lära sig mer om hur de ska odla trots torka och skyfall för att kunna försörja familjen och fick hjälp av Vi-skogen.
– Vi fick lära oss hur man planterar träd ihop med grödorna, såsom banan- och nötträd, och planera gården med diken. Det är tack vare det vi lärt oss på utbildningen som vi nu bland annat får 140 kilo mer majs än vad vi tidigare fick. Vi behöver inte längre oroa oss över tillgången till mat, idag kan vi leva på det vi får från våra odlingar, säger Daniel Otuma.
Hjälp Vi-skogen i kampen mot fattigdom och klimathot – ge en gåva nu!

Träd minskar jorderosion
Träden som familjen har planterat ökar bördigheten för jorden, vilket leder till att de får mer grödor till sig själva, sina djur och till försäljning. Träden minskar också risken för jorderosion och fungerar som byggmaterial.
– På tre år har vi planterat 500 träd och våra grannar beundrar nu vår gård. Träden är inte bara bra för jorden – de är även tilltalande för ögat.
Vill du hjälpa familjer lyfta sig ur fattigdom? Bli månadsgivare idag

”Träd är ett kraftfullt verktyg”
Vi-skogen arbetar med att plantera träd och utbilda lokala bondegrupper i hållbart jordbruk, jämställdhet och ekonomi. Genom detta kan de ge utsatta människor i länderna runt Victoriasjön möjlighet att själv lyfta sig ur fattigdom – samtidigt som klimatet blir bättre.
– Träd är ett kraftfullt verktyg i kampen mot såväl klimatförändringar som fattigdom. Du kan göra skillnad genom att bidra till vårt arbete, avslutar Henrik Brundin, vice vd på Vi-skogen.
Nyfiken på Vi-skogens arbete? Klicka här 


Om oss
Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av klimatförändringar och avskogning och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur.

Vi-skogens vision är en hållbar miljö som möjliggör för kvinnor och män som lever i fattigdom att förbättra sina liv. 

Kontakt
Varmt välkomna att kontakta oss!

Telefonnummer: 08-120 372 70
E-post: givarservice@viskogen.se