De vill hjälpa utsatta barn att uppfylla sina drömmar

Annelie Edsmyr, kampanjkoordinator på PMU: “Alla barn har en dröm om framtiden”.

Tillgång till rent vatten ger stärkt hälsa – och bättre ekonomi

Tillgång till rent vatten är en förutsättning för bra hälsa hos ett lands befolkning – och i förlängningen ett större välstånd.

Listan: 5 skäl att bevara regnskogen

Att regnskogen är avgörande för klimatet vet de flesta om men att den är essentiell för att vi exempelvis ska kunna njuta av bananer, kaffe, avokado och choklad har inte fullt så många koll på.

Med ett mikrolån och en ko förändrades livet

Den 28 maj är det World Hunger Day – en dag tillägnad de 815 miljoner människor som lever i kronisk hunger. En av dem som tidigare har levt med hungern vid sin sida men fått hjälp av Hungerprojektet är Lydia Jjemba från Uganda.

Maral, 35: ”Han misshandlade mig under flera år”

I dag utsätts en av tre kvinnor för våld eller sexuellt våld – ofta av någon närstående.
Maral är en av många kvinnor i världen som misshandlats av sin man och lyckats få hjälp genom stiftelsen Kvinna till Kvinna.
– Kvinnocentret har hjälpt mig med boende, arbete och psykologhjälp. De har blivit min familj, säger hon.

En annorlunda önskelista: skola och klasskompisar

Att få gå i skolan kan vara avgörande för att i framtiden kunna hävda sina mänskliga rättigheter. Trots det är förmågan att läsa, skriva och räkna få förunnat – när omkretsen är jorden.
– I jul arbetar vi extra mycket att förbättra chanserna till skolgång för afghanska barn. Vi vill bygga skolhus, köpa undervisningsmaterial och skolbänkar, säger Monica Eriksson, insamlingsansvarig på Svenska Afghanistankommittén.

Så kan utsatta grupper få en ljusare framtid

Att växa upp i ett land omringad av fattigdom, diskriminering och utanförskap kan skapa en oro för framtiden. Med uppsökande verksamhet kan utsatta grupper få en ljusare framtid.
– Vi vill genom rehabilitering, utbildning och ekonomiskt stöd skapa självständiga individer, säger Monica Eriksson, insamlingsansvarig på Svenska Afghanistankommittén.

Så förändrade träden familjens liv

Torka och översvämningar gjorde att den kenyanska familjen Otuma drabbades av dåliga skördar och jorderosion på sin mark. Som så många andra familjer i klimatutsatta områden kunde de inte äta sig mätta. Efter att de fick möjlighet att gå Vi-skogens utbildning i trädplantering och hållbart jordbruk har de fått bördigare mark och tredubblat sin skörd.


De ska utrota klimathot och fattigdom – med träd

I Rwanda är jorderosion och skyfall ett stort problem bland bönderna och för Laurence Mukandama ledde den utarmade jorden på gården till att hon förlorade sitt förstfödda barn.
I dag har hon fått hjälp av Vi-skogen att plantera träd och har nu råd att försörja sin familj.