Så förändrades Petras liv när hon drabbades av sepsisDet går inte en dag utan att Petra påminns om vad som hände för tre år sedan. Efter sin andra förlossning drabbades hon av sepsis, och sedan dess har inget varit sig likt. Nu vill hon bidra till att sprida kunskap om sepsis, så att andra ska slippa gå igenom det hon varit med om.

Vi drabbas alla av infektioner då och då. Oftast handlar det om virusinfektioner som ger förkylningar och mindre allvarliga bakterieinfektioner som kan orsaka till exempel urinvägsinfektion eller sårinfektioner. Kroppens immunförsvar klarar i regel av att hantera sådana infektioner. Men ibland reagerar immunförsvaret fel och då kan även en från början lindrig infektion utvecklas till ett livshotande tillstånd – sepsis.

– Vi vet att tidig diagnos och tidigt påbörjad behandling minskar dödligheten. Därför är det viktigaste är att skaffa sig kunskap. Den som lär sig känna igen sepsis kan också söka vård i tid, säger Adam Linder, infektionsläkare, sepsisforskare och ordförande i Sepsisfonden.

Generellt sett har svenskar bra kunskap om våra folksjukdomar. Sepsis, tidigare kallat blodförgiftning, hör dock till undantagen. Varje år drabbas cirka 40 000 personer i Sverige, varav närmare 20 procent dör inom 28 dagar. Trots det känner endast drygt 40 procent av svenskarna till vad sepsis är.

– Vi vill öka kännedomen om sepsis och samla in medel till forskningen. Det är ett stort problem att forskningen runt sepsis är så underfinansierad, säger Adam Linder.
Vill du veta mer? Klicka här

”För varje minut mådde jag sämre”
För Petra Kormos började det hela efter hennes andra förlossning när hon fick feber och kände sig orkeslös. Vården bad henne ta värktabletter och meddelade att hon kunde vara lugn, men Petras tillstånd blev snabbt sämre. Hon fick ont i underliv och mage samt fick diarré. Tillsammans med sin man åkte Petra till akuten och blev inlagd på en gång.

– På plats insåg vi att jag var prickig på hela kroppen och för varje minut mådde jag sämre, berättar hon.

Petra hade drabbats av sepsis. Hon hölls nedsövd i en vecka och var därefter inlagd i sju månader, under tiden blev hon opererad och delamputerad 13 gånger. I dag, tre år senare, är Petras liv helt annorlunda. För hela familjen. Hon är ständigt trött, har dåligt tålamod med barnen och trivs bäst ensam hemma.

– Jag orkar inte göra saker på egen hand. Mina fötter är deformerade och jag har ont hela tiden.

Amputering för att slippa smärta
Inom kort väntar ytterligare en sjukhusvistelse då Petras tår och halva fötter ska amputeras. Förhoppningen är att hon ska slippa sin nuvarande smärta, men det finns risk att den håller i sig. I så fall behöver hon amputeras från nedanför knäna.

– Hela mitt liv har förändrats och det har jag blivit tvungen att acceptera. Nu försöker jag sprida kunskapen vidare. Jag vill kämpa för de gravida, säger Petra.

Mer än häften vet inte vad sepsis är
Sepsisfonden är en insamlingsstiftelse som arbetar för att öka kännedomen kring sepsis hos olika grupper i samhället. Det finns en bristande kunskap hos allmänheten, beslutsfattare och till och med inom vården. När Sepsisfonden startade 2015 gjorde de en kännedomsundersökning som visade att endast 21 procent visste vad sepsis var. Fyra år senare har siffran stigit till 43 procent, vilket enligt Adam Linder fortfarande är alldeles för lågt.

– Under våren 2020 kommer vi att driva en nationell kännedomskampanj i samarbete med SOS Alarm. Syftet är att få människor att förstå vad sepsis är och lära dem att känna igen sepsis för att kunna söka vård i tid, säger han. Vidare berättar han att Sepsisfonden samlar in medel för att stödja forskning som kan förbättra diagnostik och behandling av sepsis, samt förbättra eftervården av sepsispatienter.

– Forskningen runt sepsis är underfinansierad och behöver mer resurser. Vi i Sepsisfonden vill verka för att göra forskningen runt sepsis högre prioriterad, säger Adam Linder.

Läs mer

"Sök snabbt för sepsis" - nationell kampanj för ökad kännedom
Sepsisfonden driver just nu, med stöd från SOS Alarm, en nationell kampanj för att öka kännedomen runt sepsis hos allmänheten. Syftet är att lära alla svenskar vad sepsis är, vilka symptom du ska vara vaksam på och att du ska söka snabbt om du tror att du eller någon i din närhet har drabbats.

 

Sepsisfonden är en insamlingsstiftelse med två huvudsyften: att öka kännedomen kring sepsis hos allmänheten, bland beslutsfattare och inom vården, samt att samla in medel till forskningsprojekt som kan förbättra diagnostik och behandlingsmetoder vid sepsis. Sepsisfondens mål är att minska dödligheten i sepsis och att ge sepsisöverlevare färre komplikationer och bättre livskvalitet. Stöd Sepsisfondens arbete på BG 900 5265 eller swish 900 5265.

Läs mer