Så fungerar svenska uppfinningen – mot reflux och snarkning

Sjuksköterskan Britt Ström är en av alla svenskar som har blivit av med sväljsvårigheter, reflux, slem- och rethosta med hjälp av IQoro – en munhantel som stärker inre muskulaturen.

Julen står inför dörren, en högtid som ofta förknippas med god mat och socialt umgänge. För den som lider av sväljsvårigheter (dysfagi) kan högtider dock innebära stor vånda. Ångest över att inte kunna svälja maten, ångest över halsbrännan, slem- och rethostan som gör sig påmind mot kvällen. Men det behöver inte vara så.
– Med bara 90 sekunders träning per dag behandlar IQoro dessa problem samt hjälper även mot snarkning, säger Linn Hägg på MYoroface.

Sväljsvårigheter – dysfagi – innebär att en person har svårt att äta, tugga, svälja och att transportera födan från munnen ner till magsäcken. Muskulaturen som är involverad för att transportera maten från mun till magsäck är ofta försvagad och fungerar därför inte optimalt. Detta kan ge upphov till en rad olika symtom och problem i vardagen.
– Dysfagi är en av våra vanligaste funktionsnedsättningar, men samtidigt är det den vi talar allra minst om. Två miljoner personer lider av symptomen – många utan att veta om det, säger Linn Hägg från det medicintekniska och forskningsdrivna företaget Myoroface.
Läs mer om behandlingen med IQoro här

Beställ hem din IQoro fraktfritt fram till 15 januari. Klicka här

”Kan leda till social isolering”
Att äta och svälja ner mat och dryck är funktioner som vi ofta tar för givna. Det är ett socialt handikapp att inte kunna eller våga äta i andras sällskap. En vintersäsong med julbord, glöggmingel och fester kan ge den som har sväljsvårigheter både ångest och oro och leda till social isolering.

Är du drabbad kan det visa sig på en rad olika sätt: halsbränna, slem- och rethosta, kramp eller klumpkänsla i svalget. Reflux kan leda till plötsliga kräkattacker, att du ofta sätter i halsen eller tar lång tid för dig att äta. Bland barn missuppfattas symptomen ofta som ”matvägran”; barnet vänder då bort ansiktet när det serveras fastare föda – inte för att barnet inte vill äta, utan för att skydda sig från att svälja fel.
– Både barn, vuxna och äldre kan drabbas av olika orsaker som exempelvis slag mot huvud, halsområde eller efter en cancerbehandling, men det syns sällan utanpå. Den vanligaste orsaken är dock mellangärdesbråck som även drabbar friska personer, men fler känner till de sväljproblem man kan få efter en stroke, säger Linn Hägg.
Klicka här för att ta reda på om du är drabbad av ett mellangärdesbråck 

Åtskilliga, kvinnor och män, har även problem med snarkning och sömnapné, något som kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Ofta är förslappad inre muskulatur även här en vanlig orsak som kan tränas upp med IQoro och på så sätt minska snarkning och apné.
Läs mer om IQoro mot snarkning och sömnapné

”Jag började träna med IQoro® i november, oftast tre pass om dagen vanligtvis före måltid. I januari åkte jag med barn och barnbarn på skidsemester och det kunde - till min stora glädje - berätta att jag inte snarkade längre.” Eva Hjalmarsson, 68, pensionerad sjuksköterska, Göteborg
Fler användares berättelser om IQoro mot snarkning och apné finner du här

Träna i 90 sekunder
Med den nya forskningsbaserade neuromuskulära behandlingsmetoden IQoro, angrips grundorsaken till symptom likt ovan bara genom 90 sekunders träning per dag. Förenklat uttryckt sker en styrketräning av inre förslappad muskulatur. För likväl som du kan träna utsidan, kan du träna insidan. IQoro är en svensk patenterad innovation utvecklad för att effektivt nå invärtes muskulaturen från ansikte, munhåla, övre luftvägar, matstrupe och ner till diafragman och magsäcken.

Mary Hägg är medicine doktor, leg. tandläkare, specialiserad inom orofacial medicin – och dessutom forskaren och innovatören bakom IQoro. Hon liknar munhålan vid den snabbaste bredbandsuppkopplingen till hjärnan.
– Vi har tagit fram produkten för att de som är drabbade av bland annat sväljsvårigheter ska återfå sin livskvalitet. Forskning visar att 97 procent blir bättre med vårt träningsprogram, säger hon.
Här kan du se hur du använder IQoro 

”Problemet sitter i musklerna”
De som är drabbade av symptom likt ovan, vanligen orsakade av mellangärdesbråck, söker ofta vård men slussas runt i vårdkarusellen utan att få en slutlig diagnos. Många får höra att det är ett psykiskt problem som föreligger deras symptom och får antidepressiva utskrivet, ofta i kombination med syradämpande medicin.
– Vad man ofta inte vet är att problemet sitter i musklerna, som måste tränas upp. Det kan IQoro hjälpa dig med, säger Linn Hägg. 

En som använt IQoro är sjuksköterskan Britt Ström som under 25 år lidit av sväljsvårigheter, reflux, slem- och rethosta. Efter en veckas träning kände hon en påtaglig förbättring och sex veckor senare var slemhostan borta. Numera sover Britt gott om nätterna, både hosta och reflux är borta.
– Det är så overkligt, jag vågade knappt lita på det. Träningen med IQoro är så enkel. Det tar inte ens ett par minuter om dagen. I somras, efter 25 år, kan jag äntligen dricka kaffe igen, säger hon.
Läs fler kundberättelser här

Presenteras av

 • Lätt att använda
 • 90 sekunders träning/dag

Behandlar:

 • Mellangärdesbråck:
  – Halsbränna
  – Slem- och rethosta 
  – Kramp eller klumpkänsla i svalget 
  – Reflux 
 • Snarkning, sömnapné
 • Ät- och sväljsvårigheter (Dysfagi)
 • IQoro är en svensk uppfinning, patenterad och CE-märkt medicinteknisk produkt.
 • Tillverkas i Sverige
 • Säljs till privatpersoner och vårdgivare 
 • Läs mer om symptom, orsak och behandling på kunskapsnavet www.iqoro.se
Mary Hägg är forskaren och innovatören bakom IQoro

Mary Hägg är forskaren och innovatören bakom IQoro