Så kan administrationen för läkare effektiviserasFör att Sveriges tusentals läkare, specialistläkare och legitimerade sjuksköterskor ska kunna arbeta effektivt samtidigt som de ska ge dig den bästa vården krävs mycket logistik och utbildning. Nu har Medinet lanserat en smart utbildningsportal som hjälper till med just detta. I portalen kan den mesta administrationen skötas både snabbt och enkelt.

Bemanningen inom vården står inför stora utmaningar i och med att vi blir fler och lever längre. I och med detta ökar kraven på bra men effektiv vård. Genom att vårdinrättningarna nu kan ta hjälp av smarta digitala lösningar kan vården både förenklas och effektiviseras.

Medinet arbetar just med att förenkla och effektivisera administration inom vården genom att erbjuda användarvänliga webbaserade tjänster för vårdpersonal och läkare. De erbjuder ett komplett paket med olika tjänster och system för att helt enkelt förbättra resursplaneringen.
Ta reda på mer om Medinet

”Det finns en direkt koppling mellan portalen och schemat”
En av Medinets smarta tjänster är den webbaserade utbildningsportalen där arbetsgivare får en översikt över personalens utbildningsgång, och ST-läkarna kan ha kontakt med handledare med flera via bland annat chatt-funktioner. 

En ST-utbildning omfattar minst 5 år och hela utbildningsgången ska administreras. Samtidigt arbetar ST-läkaren parallellt, genomför kurser och seminarium som ska planeras och samordnas med andra, och studierektorer och handledare ska godkänna utbildningsmoment gentemot de mål som Socialstyrelsen satt. Det är här Medinets utbildningsportal kommer in i bilden och hjälper till med all logistik.
– En ST-läkare kan tjänstgöra på flera olika typer av kliniker och sjukhus och därför är det bra att det syns för alla som behöver denna information – och det gör det i vår utbildningsportal. Det unika med oss är att det finns en direkt koppling mellan portalen och varje individs schema, säger Tuomo Caprali, vd på Medinet.
Vill du veta mer om Medinets utbildningsportal? Klicka här

FSL 2018 – Sveriges största kongress för alla läkare
Den 4-7 september medverkar Medinet på kongressen Framtidens Specialistläkare 2018 som riktar sig till ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän. Här kommer Medinet att berätta mer om sin Utbildningsportal och Medinet Schema.


Om oss
Medinet har idag kunder i 20 av Sveriges 21 landsting och regioner. Sex stycken av dessa har upphandlat Medinet för hela landstinget. Flertalet av kunderna är dock enskilda kliniker och enheter.

Affärsidén är att erbjuda användarvänliga webbaserade tjänster för vårdpersonal i syfte att förenkla och effektivisera administrativa rutiner främst av pesonal- och resursplaneringskaraktär.

Medinet har ett mycket gott anseende. Kunderna är mycket nöjda med tjänsterna och de vittnar om att det är lätt att prata med oss. Vi förstår deras vardag och behov och har massor av goda referenser.

Kontakt
Varmt välkommen att kontakta oss!
Telefonnummer: 08-24 42 20
E-post: schema@medinet.se


Tuomo Caprali

Tuomo Caprali, vd på Medinet.