Så ska läkarstudenter bromsa psykisk ohälsaAllt fler ungdomar mår psykiskt dåligt. I många fall kan det bero på en användning av alkohol, narkotika eller tobak. Insamlingsstiftelsen Choice vill sprida kunskap i ämnet – utan pekpinnar eller skrämselpropaganda.
– Vi använder oss av ett utbildningsprogram där läkarstudenter träffar och utbildar dagens gymnasieungdomar, säger Robert Åkesson, VD på insamlingsstiftelsen Choice.

Att alkohol, narkotika och tobak bidrar till ohälsa är välkänt. Trots det både fortgår och ökar användningen bland unga och ofta beror det på okunskap. Insamlingsstiftelsen Choice vill med sitt tillvägagångssätt fylla kunskapsluckan.
– Vi använder oss av rappa och pedagogiska läkarstudenter med stor karisma som via ett utbildningsprogram träffar gymnasieelever för att sprida information och kunskap samt skapa diskussion och medvetenhet, säger Robert Åkesson, VD på insamlingsstiftelsen Choice.

Stiftelsen Choice är en ideell organisation som med preventiva insatser i gymnasieskolor utbildar ungdomar om hur alkohol, narkotika och tobak påverkar kroppen. Med en vision om ett samhälle där ungdomar har en bra hälsa och får en bra start i vuxenlivet har de med 500 läkarstudenter de senaste åtta åren utbildat över 30 000 elever.

Vill du stödja Choice för att de ska kunna fortsätta hjälpa ungdomar? Klicka här

”Inte predika moral”
Utbildningsprogrammet består av tre delar. Under de två första får gymnasieeleverna undervisning i ämnet och den tredje dagen gör eleverna ett eget fördjupningsarbete. För att utbildningen ska kunna inkluderas i undervisningen anpassas den ofta till gymnasieskolors läroplan.
– Jag gillar den pedagogiska idén att inte predika moral och färdiga slutsatser utan att ge ungdomarna information om vad som händer med deras kroppar. Då har de frihet att själva ta ställning, säger en gymnasielärare.

Vill du förbättra den psykiska hälsan bland unga? Stöd Choice genom att klicka här

Läkarstudenten Keivan, 25, är sedan fyra år tillbaka en av de läkarstudenter som föreläser för gymnasieeleverna. Han tror att eleverna har lätt för att ta till sig deras information eftersom läkarstudenterna som föreläser ofta inte befinner sig långt från elevernas verklighet.
– Lärare kanske ofta har svårt för att bemöta olika frågor, kanske har de inte tid eller saknar kunskap. Jag har växt upp i samma tid som eleverna och vi är inte långt från varandra åldersmässigt. Jag tror att det bidrar till att eleverna får en ärlig chans att faktiskt ändra sina åsikter och tankar.

Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell, icke vinstdrivande organisation, som är politiskt och religiöst obunden. Stiftelsen grundades i januari 2010 av medicinjournalisten Robert Åkesson och bedrivs i samverkan med läkarstudenter som föreläser för högstadie- och gymnasieelever om alkohol, narkotika och tobak (ANT) utifrån ett medicinskt perspektiv.

De flesta ungdomar vet redan att alkohol, narkotika och tobak är farligt, men kunskapen om varför finns inte alltid där. Med hjälp av utbildningen från Choice kan den kunskapsluckan fyllas. Insamlingsstiftelsen Choice verksamhet bygger därmed på följande grundstenar:

• Information och diskussion
• Kunskap och medvetenhet
• Hälsa och välmående

Målet är att eleverna ska få den kunskap och motivation de behöver för att själva kunna ta ställning till och göra medvetna val kring sin hälsa och sitt ANT-bruk.


Swisha din gåva: 123 900 56 61