Sista chansen: Ansök till populära kurserna på SkeppsholmenÄr du intresserad av musik och dans eller drömmer du om universitetsstudier men saknar behörighet? På Skeppsholmens Folkhögskola får du chansen att utvecklas som person och stärka ditt självförtroende – på ett sätt som passar dig. 
– Samtidigt får du möjlighet att i folkhögskolans mycket stimulerande miljö skaffa dig gymnasiekompetens och behörighet till högskolan under din studietid. De flesta eleverna är mellan 18 och 35 år men alla är välkomna att söka till kurserna, säger Eva Ripa Torstenson, rektor. 

Mitt i Stockholm med vacker utsikt över Djurgården ligger Skeppsholmens Folkhögskola. Idén till skolan föddes ombord på ett skolfartyg redan 1975 och de första åren låg fokus på båtar och marint liv, men sedan drygt trettio år tillbaka finns även inriktningar med allt från språk och musik till kultur och internationella samhällsfrågor.

På skolan serveras vegetarisk mat, de två kockarna på skolan lagar lunch och fika. Här finns också kulturämnen av olika slag att välja på som foto, skrivande, design, musik, teater och dans. Det finns gemensam kör/röstträning för alla som vill och möjlighet att prova på yoga och mindfulness. Skolan samarbetar med olika kulturinstitutioner på Skeppsholmen.
– Skeppsholmens folkhögskola har en speciell, kreativ miljö där du utvecklas som person samtidigt som du får högskolebehörighet under din studietid, säger Eva Ripa Torstenson, rektor. 

Vill du läsa mer om utbildningarna på Skeppsholmens Folkhögskola? Klicka här

Att ge  deltagarna verktyg att själva påverka sina liv, att arbeta och utvecklas i grupp, att se helheten och sätta in saker i sitt sammanhang och att arbeta i tema är viktiga delar i arbetssättet på Skeppsholmens Folkhögskola.
– Vi är också om måna om att ta tillvara på deltagarnas erfarenheter och intresse i upplägget av studierna. Att bemöta varandra på ett positivt och respektfullt sätt är utgångspunkten i vårt sätt att arbeta. 

Några gånger om året slår ansökningsportarna upp och det finns fortfarande ett par eftertraktade platser kvar till skolans allmänna distanskurs och allmänna kurs med fokus på scen (musik, dans/rörelse, drama, båda med start 29 januari. Kursen Foto Skriv (distans 50%)  med fokus på berättande  med foto och skrivandet som verktyg startar också 29/1.

Vill du veta mer eller skicka in din ansökan? Klicka här

Den allmänna kursen vänder sig till dig som inte har fullständiga gymnasiebetyg. Allmän kurs med distans 75% : En gång i veckan träffas gruppen på Skeppsholmen, utöver det studerar du flexibelt.
– Det är en otroligt bra möjlighet att få högskolebehörighet – distanskursen gör att du kan göra annat parallellt med studierna. Utbildningarna är CSN-berättigade. För de som vill finns möjlighet att utöver studiedagen med din klass på folkhögskolan även vid andra tillfällen delta i fördjupade studier och kulturaktiviteter av olika slag som skolan erbjuder, exempelvis dans, kör, yoga, foto eller  teoretiska ämnen, säger Eva. Resterande del av utbildningen studerar du hemma och får återkoppling från dina lärare via nätet. 

Under utbildningarna på folkhögskolan jobbar du med andra redovisningsformer än prov. Du lär dig i stället de olika ämnena genom grupprojekt, studiebesök och fördjupade studier i olika teman.
– Vi fångar upp deltagarnas individuella intressen och behov och formar en studieplan för kärnämnena efter detta. Vi ser till att du får studera på ett sätt som passar dig och når du godkända resultat får du en grundläggande behörighet till högskola eller universitet, oavsett vilken inriktning du väljer. 

Skeppsholmens folkhögskola har en speciell, kreativ miljö där du utvecklas som person samtidigt som du får högskolebehörighet under din studietid. Om du vill få högskolebehörighet och dessutom brinner för musik, dans och teater finns det fortfarande ett fåtal platser kvar på Skeppsholmens allmänna kurs mot scen.
– Du behöver inte ha några förkunskaper, bara tycka att det är härligt och roligt med scenkonst. Här arbetar du med att stärka rösten, du utvecklas genom dans och lär dig hur du kan hitta ett naturligt uttryck på scen, säger Eva.

Prova på ensemble 
I dans, musik och teater utbildas du av yrkesverksamma lärare i respektive ämne och om du gillar musik kan du även få prova på att spela i ensemble. Folkhögskolelärare undervisar i övriga ämnen där de olika ämnena vävs samman i teman.
– Matematik och engelska läser du separat och du får välja ett kulturämne, exempelvis foto, kreativt skrivande, design, dans, teater, musik eller schablon street tryck som du läser en gång i veckan.

Vill du veta mer eller skicka in din ansökan till kursen? Klicka här

   

Kort historik

Aug 1969: Fraktskutan Ewald seglas från Tjörn och får kajplats på Skeppsholmen.

Ewald döps om till Shamrock. Ungdomsverksamhet etableras.

1970-71: Med stöd från Birkagården och Rydbergska stiftelsen etableras hemgården

1972: Lagaren införskaffas

1975: Föreningen Shamrocks vänner bildas

1977: Folkhögskolekurser startas med Shamrocks vänner och

Nordens folkhögskola på Biskops Arnö som samarbetsparter

1978: Fyrskeppet Vinga införskaffas som internat

1979: Hemgården får status som självständig hemgård och därmed bidrag från Stockholms kommun

1980: Stiftelsen Skeppsholmsgården konstitueras

1983: Skeppsholmens folkhögskola får status som självständig folkhögskola

Maritima linjen med inslag av båtbyggeri startas.

1991: Båtbyggarkursen blir en egen långkurs på Folkhögskolan

1995: Musikkursen på Skeppsholmens folkhögskola blir tvåårig

2006: Skeppsholmens folkhögskola och Hemgården får en enda gemensam styrelse

2013 Skeppsholmens folkhögskola – ideell förening blir ny huvudman för skolan

Läs mer här