Så kan biotekniken rädda oss från fettetUnder hösten 2017 uppdagades en närmast monstruös fettklump i Londons avloppssystem. Den brittiska pressen försökte förmedla ett begrepp om klumpens storlek genom att jämföra dess längd med ”London Bridge” – och dess vikt med ”19 afrikanska elefanter”. Men även om just detta fatberg verkar överträffa det mesta som hittills drabbat staden så är det bara ett i raden. Mer eller mindre spektakulära fettstopp är vardagsmat i London. Detta har dock lett till att ett ofta förbisett problem nu äntligen börjar få den uppmärksamhet det förtjänar, över hela världen. 
– Fett är ett av världens största miljö- och samhällsproblem, och det kostar oss i Sverige miljontals kronor varje år, säger Gustaf Stetler, innovationschef på miljöteknikföretaget Bioteria.

Det var under hösten 2017 som en 130 ton tung fettklump upptäcktes i Londons avloppssystem under staden. Fettproppar som denna byggs upp långsamt, i utrymmen vi inte ser och som vi helst inte reflekterar över om vi inte måste. I Sverige är vi lyckligtvis förskonade från fettproblem av den här magnituden. Ett av skälen är att restauranger och storkök oftast installerar fettavskiljare och följer regelverken. Effektiva fettavskiljare är i dagsläget den enda metod som existerar för att aktivt motverka fettstopp, fettproppar och fettberg. Inte desto mindre är fett ett stort problem även här. Fettstopp uppstår dagligen och det kostar kommunerna stora summor att ingripa akut och spola loss dem.

Men problemet med fett slutar inte ens i fettavskiljaren. Även det fett som fångas upp innan det når ledningarna måste hanteras. Fettavskiljare måste tömmas regelbundet och fettet måste fraktas bort.
– Med 72 000 livsmedelslokaler och restauranger i Sverige blir det 850 000 tömningar per år, vilket varken är vänligt för miljö eller ekonomi. Vi kan skydda oss från både fett, kostnader och miljöproblem med en kombination av fettavskiljare och bioteknik, säger Gustaf Stetler, innovationschef på Bioteria.

Bioteria Technologies AB är ett världsledande miljöteknikföretag som utvecklar miljövänliga lösningar på fettproblemet. Genom att biokonvertera fettavskiljare, avfallshantering och storköksventilation kan fettproblematiken minskas betydligt.
– Vi riktar oss främst mot fett på samhällsnivå, det fettavfall som produceras av storkök och restauranger. Många kommuner och fastighetsbolag väljer att lämna de traditionella lösningarna för att gå över till bioteknik, säger Gustaf Stetler. Svenska VA-huvudmän spar därmed stora summor som kan användas på betydligt bättre sätt.

”Bakterier äter upp fettet”
En fettavskiljare med bioteknik fångar in fettet på samma sätt som en vanlig fettavskiljare. Ansamlat fett har dock en förmåga att snabbt skapa lukt- och driftproblem. Det är här biotekniken kommer in. I en fettavskiljare med bioteknik bryts fettet ner av mikroorganismer – en särskilt utvald typ av gynnsamma bakterier.

Så medan fettavskiljare skyddar avloppsledningarna från fett, sänker biotekniken kostnaderna för fetthantering och skyddar även miljön från mängder av tunga transporter.

När bakterier äter upp fettet kan tömningsbehovet reduceras med så mycket som 90 procent. Dessutom försvinner luktproblemen.
Vill du veta hur du kan göra för att biokonvertera? Klicka här

”Ganska osexiga områden”
Många menar att bioteknik är framtiden. Det är miljövänligt, hållbart och problemen elimineras utan att det uppstår följdproblem för miljö eller samhälle. Det är därför ingen chock att Bioteria utsågs som en av Sveriges 30 mest inspirerande organisationer för hållbarhet under 2017.
– Vi är väldigt glada för utmärkelsen. Biokonvertering är själ och hjärta i vår verksamhet och utmärkelsen känns som ett kvitto på bioteknikens genomslag. Fett och skit är ganska osexiga områden och att vi får en stund i rampljuset känns som ett hedersbetyg, säger Gustaf.
Vill du räkna hur mycket du kan spara genom att biokonvertera? Klicka här

Bioteria Technologies AB är ett modernt bioteknikföretag som ägnat de senaste 20 åren åt att söka miljövänliga lösningar på fettproblemet – lösningar som samtidigt eliminerar hela den kedja av samhälls- och miljöproblem som följer i fettets spår.

Vår utgångspunkt är att det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. Vi utbildar därför Sverige i fettfrågor och presenterar hållbara lösningar.

Vår bioteknik innebär att speciellt utvalda mikroorganismer konsumrar fettet på plats, under kontrollerade former. Detta angriper problemet vid roten och reducerar därmed behovet av alla de kostsamma strategier som i dag används för att lösa det.

Läs mer här