Så ska ny teknik låta din kropp tackla lungcancerLungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige.
Forskningen går framåt och nu har nya lovande behandlingsmetoder där din kropps egna immunförsvar ska bekämpa cancern utvecklats.
– Vi har kommit en bra bit på vägen men sanningen är att forskningen behöver mer pengar, säger Ola Brodin, läkare.

Varje år drabbas drygt 3 800 personer i Sverige av lungcancer, vilket är tumörer i lungorna som uppkommer vid tillväxt av abnorma celler. Dessa celler har förlorat sina naturliga egenskaper och bildar inte normal lungvävnad. Tillväxten beror på genetiska förändringar i cellernas arvsmassa och uppkommer när cellerna i dina lungorna utsatts för skadliga ämnen från exempelvis rökning. Det vanligaste symtomet på lungcancer är torr- eller slemhosta som ibland kan innehålla blod.

Svenska Lungcancerstudiegruppen, SLUSG, startades 1986 av lungläkare och onkologer med syftet att komma fram till hur man ska behandla lungcancer. De gör bland annat kliniska studier, och undersöker hur man bäst använder nya mediciner och hur metoder kan användas får att ge patienter rätt typ av behandling. Som en förlängd arm till denna planeringsgrupp bildade läkaren Ola Brodin år 2004 Svenska Lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse, vars syfte i sin tur är att samla in mer pengar till forskningen.
– Lungcancer dödar flest människor i både Sverige och världen. Trots detta fick lungcancerforskningen bara för ett par år sedan endast en sjundedel så mycket pengar som exempelvis bröstcancerforskningen, berättar grundaren Ola Brodin.

”Kan liknas vid nycklar”
Så kallad målsökande behandling är en ny grupp läkemedel som hämmar cancercellers tillväxt.
– En cell har flera receptorer som kan liknas vid låsta dörrar. I blodet cirkulerar tillväxtfaktorer som kan liknas vid nycklar. Varje nyckel kan låsa upp sin egen dörr och aktivera receptorn som påverkar cellen så att tillväxten stimuleras. Vid målsökande behandling tillför man en specifik, konstgjord ”nyckel” som passar till låset men inte kan vridas om. På så sätt blockerar man cellens dörr, receptorn, och förhindrar tillväxt, förklarar Ola Brodin. Under de senaste 10 åren har det kommit flera nya mediciner, som var och en kan blockera sin receptor.
Vill du veta mer? Kontakta SLUSG 

En annan ny effektiv metod är immunterapi där man påverkar immunförsvaret på olika sätt för att bekämpa cancern. En metod använder sig av en specialkonstruerad antikropp som blockerar en receptor som finns på en viss typ av vita blodkroppar. Den kan döda cancerceller och andra främmande celler. Om receptorn aktiveras hämmas förmågan att döda andra friska celler. Detta används av kroppens normala celler för att inte den vita blodkroppen skall döda dem,  men många cancerceller har lärt sig att aktivera receptorn för att klara sig från att angripas. Den nya specialkonstruerade antikroppen förhindrar cancercellens förmåga att aktivera receptorn och blir då själv angripen och dödad. 
– Trots att forskningen och behandlingsmetoderna utvecklas finns det fortfarande mycket mer att göra för att nå målet: att fler ska överleva lungcancer. Den som vill stötta just lungcancerforskning är välkommen med en gåva till stiftelsen, säger Ola Brodin.