Så vill Hjärnkoll hjälpa seniorer ur ofrivillig ensamhetPå ålderns höst drabbas många av ofrivillig ensamhet, depression eller oro och ångest. Samtidigt som åldrandet har sina egna psykiska utvecklingsfaser får seniorerna allt färre personer att prata och umgås med. Att må psykiskt dåligt på äldre dagar kan vara dubbelt diskriminerande och livet kan kännas tomt och meningslöst. Genom Riksförbundet Hjärnkolls samtalsgrupper får äldre människor prata om livets milstolpar och umgås med likasinnade.

– Vi vill motverka stigmat och öka kunskaperna kring psykisk ohälsa; det är en investering i äldres psykiska hälsa, säger projektledaren Marie Milling.

Så kan du investera i äldres psykiska hälsa

Människor förändras genom hela livet, utvecklar nya tankebanor och resonemang. Som senior kan man ha ett långt liv framför sig, men det finns risk att nära och kära inte lever kvar hela vägen. Om man är senior och ensam kan det vara svårt att hitta ork och lust att lämna sitt hem för att hitta på en rolig aktivitet. Depression kan förstöra livet mycket för äldre och ofrivillig ensamhet och försämrad ekonomi är två vanliga orsaker. Riksförbundet Hjärnkoll skapar därför en trygg plats där seniorer får prata med likasinnade.

– Vi har hittills kunnat se både minskad ångest och ökad meningsfullhet. En stor del är att bryta den sociala isoleringen. Tjänsten är helt kostnadsfri för deltagarna och nu hoppas vi att det finns medaktörer som vill investera i äldres välmående, säger Marie Milling, projektledare Riksförbundet Hjärnkoll.

Prata om psykisk ohälsa, boka en ambassadör

Vi pratar om livet
Riksförbundet Hjärnkoll har cirka 30 seniorambassadörer som föreläser runt om i landet utifrån sina livsberättelser. Nu har organisationen tagit fram ett studiematerial – Vi pratar om livet – med seniorambassadörer som samtalsledare. Marie Milling förklarar att det finns forskning som visar att så kallad peer support, det vill säga när personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa utbildas till att arbeta som utbildade stödpersoner, är ett framgångsrikt koncept. I samtalsgruppen Vi pratar om livet ges utrymme att summera livets milstolpar, acceptera livet sådant det blev och att blicka framåt mot det liv som är kvar.

– Seniorambassadörernas berättelser används som startpunkt för fördjupade samtal, existentiella frågor och gemenskap. Man får helt enkel någon att berätta för och lyssna till. Vi använder, förutom tal, även avslappning, bildskapande och andra kreativa uttryck, säger hon.

Läs mer om Vi pratar om livet

Hjälper äldre ur sin ofrivilliga ensamhet
Riksförbundet Hjärnkoll vill nu samverka med kommuner, vårdcentraler, kyrkor, pensionärsföreningar och andra aktörer att hjälpa seniorer att förebygga och motverka ofrivilliga ensamhet och annan psykisk ohälsa på äldre dagar. Genomförda samtalsgrupper har visat att många upplever minskad ångest och en ökad känsla av meningsfullhet tack vare att de bryter den sociala isoleringen.

– Känslan att bli bekräftad – den får man sällan som äldre men är något som är möjligt med samtalsgrupperna. Vi vill ge rum för meningsfulla samtal kring sådant som känns viktigt när man blir äldre, avslutar Marie Milling.

Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa. Trots att det är så vanligt finns fortfarande mycket stigma och fördomar förknippade med psykisk ohälsa. Det vill Riksförbundet Hjärnkoll ändra på. Vi har 300 ambassadörer, i hela Sverige, varav 30 är seniorambassadörer som föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa för att öka kunskap och öppenhet. Riksförbundet Hjärnkoll har kansli i Stockholm samt 14 regionala föreningar i landet.

Läs mer om Riksförbundet Hjärnkoll