Så främjas handeln i Uddevalla med Uddevalla EnergiDet finns flera viktiga faktorer att ta ställning till när det är dags att välja elbolag. Har du möjlighet att själv välja vilket elavtal som passar dig bäst och är elpriset stabilt? Är elbolaget miljömedvetet och elen de producerar förnybar? Har du funnit ett elbolag som besvarar alla dessa frågor och som dessutom gör samhällsnytta blir valet enkelt.  
 
– Det klokaste är att välja ett elhandelsföretag som ger dig ett stabilt pris på förnybar el år efter år, berättar Jonna Billskog, elhandelssäljare på Uddevalla Energi.  

Ett hållbart samhälle 
Står du i valet och kvalet inför vilket elbolag du ska välja nu när vintern närmar sig? Ha i åtanke att välja ett elbolag som både tar dina behov i beaktande och gör samhällsnytta. Att det är miljötänk och samhällsansvar som genomsyrar Uddevalla Energi går inte att undgå. Bolaget gör samhällsnytta genom att främja handeln i Uddevalla och samtidigt förse sina boenden med 100 procent förnybar lokalproducerad el – som till största delen är gjord på dina sopor.  

– Vi vill skapa ett så hållbart samhälle som möjligt genom att sluta kretsloppen och förvandla sopor hämtade från Uddevallabor till förnybar el och värme. Dessutom kommer en mindre del av elen från bland annat vattenkraften i Bäveån, berättar Fredrik Jostby, marknadschef på Uddevalla Energi. 

Få 500 kronor att handla för när du tecknar elavtal här 

Ger tillbaka till samhället 
Uddevalla Energi medverkar aktivt till ett bättre samhälle och en renare miljö. Bolaget balanserar samhällsansvar med vinst genom att investera en del av vinsten från elhandeln i utvecklingen av Uddevalla Centrum. Under året anordnas flera aktiviteter och till julen smyckas julljuspromenaden i Uddevalla Centrum med vackra ljusinstallationer.  

– För våra invånare är Uddevalla Centrum en viktig mötesplatsoch med julljuspromenaden vill vi skapa ett levande centrum med mycket glädje, gemenskap och god stämning, fortsätter Fredrik.  

Vidare berättar Fredrik att Uddevalla Energi främjar handeln i Uddevalla Centrum genom att dels anordna aktiviteter i centrum och just nu även genom att erbjuda sina kunder presentkort att handla för. Som ny elhandelskund hos får du 500 kronor att handla för i Uddevalla Centrum när du tecknar elavtal hos Uddevalla Energi. På så sätt sluts kretsloppet i Uddevalla och stadens handel främjas. 

Teckna elavtal hos Uddevalla Energi här 

Vi ger hela Uddevalla energi - sedan 1857.

Vi på Uddevalla Energi ser till att alla i Uddevalla har el, värme, pellets, fiber – och vi erbjuder dessutom tjänster för avfall och renhållning.

Redan år 1857 byggdes ett gasverk tillsammans med ullspinneriet Kampenhof, som blev grunden för Uddevalla Energi. Uddevalla Energi och dess dotterbolag är helägt av Uddevalla kommun. Sammansättningen i vår styrelse speglar därför den politiska fördelningen i kommunfullmäktige. Det innebär också att vi inte är som ett vanligt bolag; vi balanserar samhällsansvar och vinst, och sätter en ära i att

1) skapa affärsmässig samhällsnytta och
2) göra allt för att minska vår miljöpåverkan.