Snabbare svar ger bättre patientsäkerhet vid infektionsdiagnostikTid är en viktig faktor inom vården, både för läkare och patient, samtidigt som det finns stora krav på kvalitet och effektivitet. Med HemoCue WBC DIFF är det enklare för läkare att mäta antalet vita blodkroppar och en 5-partsdiff – och på under fem minuter bättre avgöra ett hälsotillstånd.

HemoCue AB i Ängelholm, har utvecklat den medicintekniska produkten HemoCue WBC DIFF, som mäter det totala antalet vita blodkroppar i blodet och en 5-partsdiff. Med kapillära eller venösa helblodsprover ger det ett patientnära provsvar med laboratoriekvalitet – inom bara några minuter. Det har flera fördelar, inte bara för läkarna, utan även för patienten .

Många primärvårdsläkare får dra ett stort lass och för att kunna sköta sitt arbete är det viktigt med rätt hjälpmedel. Med HemoCue WBC DIFF som medicinskt och administrativt stöd kan läkaren snabbare ta mer välgrundade beslut, att kunna utesluta allvarligare tillstånd är även det lika viktigt. Det i sin tur ger ökat patientflödet och läkaren tryggare i sina vårdbeslut.

– Vi har ca 10 mil till närmsta sjukhus, så vi vill absolut inte missa en allvarlig infektion. Vi använder då ”diffen” till att se hur passa allvarlig infektionen är, säger Martin Annsberg, läkare och medicinskt ansvarig på Sälens vårdcentral. Vid en allvarlig infektion stiger LPK snabbt, det kan ske inom bara några timmar, medan CRP tar längre tid på sig, det kan ta något dygn.

Video: Så fungerar WBC DIFF i vardagen

Användare
HemoCue WBC DIFF lanserades 2010. I dag används produkten på vårdcentraler, akutmottagningar och barnakutmottagningar runtom i Sverige. En av dessa är Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus som ingår i Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hanna Sjöstedt, akutläkare och medicinskt ansvarig på Drottning Silvias barnsjukhus, menar att det bland annat har ökat patientsäkerheten.

– Vi har nästan 50 000 patienter varje år och när vi använder HemoCue WBC DIFF och får snabbare svar kan vi spara tid, öka patientflödet och påverka patientsäkerheten på ett positivt sätt, säger hon.

Läs mer: Så enkelt fungerar HemoCue WBC DIFF i vården

”Kan minska antibiotikaresistens”
Studier som gjorts visar även att en tillgång till svar på LPK med diff kan reducera antibiotikaförskrivningen. Trots att Sverige ligger i framkant vad gäller en hälsosam förskrivning, så krävs det ytterligare åtgärder för nå det långsiktiga målet på 250 recept per tusen invånare. Här är vi övertygade om att HemoCue WBC DIFF kan bidra/hjälpa till.

– Vi använder ”diffen” framförallt för att skilja mellan virusinfektion och bakteriell infektion, säger Camilla Richardsson, läkare på HMC i Lomma. Om du tagit ett CRP som kanske är lätt förhöjt, strax över 50, så kan du få ytterligare information för diagnos genom att ta vita diff.

Detta håller Martin Annsberg med om:

– För att förhindra att antibiotika skrivs ut så använder vi flitigt möjligheten till ett snabbsvar på diff för att på sikt undvika resistensutveckling. Differentialräkning av vita blodkroppar kan ge beslutsunderlag för många olika tillstånd. Just nu pågår en studie i Uppsala där professor Kjell Alving studerar samband mellan nivå av eosinofila granulocyter och astma hos små barn. Vi saknar markörer för att screena och bedöma behandlingseffekter vid astma idag, framförallt på mindre barn. Det är också av stort värde att få svar direkt, så läkare har beslutsunderlag för behandling i samband med besök, och vår förhoppning är att WBC DIFF instrumentet ger oss denna möjlighet.

Passa på: Testa ett WBC DIFF instrument kostnadsfritt i en månad

Om HemoCue
HemoCue AB som ligger i Ängelholm arbetar med vårdpersonal inom olika kliniska områden över hela världen och har utvecklat en stor förståelse för sina kunders behov. Idag utförs 140 miljoner tester från HemoCue varje år = 4 tester per sekund, året om i ca 140 länder.

2010 utvecklade HemoCue den tekniska produkten HemoCue WBC DIFF som mäter antalet vita blodkroppar och en 5-partsdiff.

Kontakt:
Tel: +46 77 570 02 11
Fax: +46 77 570 02 12
kundservice@hemocue.se