Snabbt svar på LPK vid infektionsdiagnostikTid är en bristvara inom vården, samtidigt finns stora krav på kvalitet och effektivitet. Det ger läkare med tillgång till den LPK med diff – signerad Marknadsledande HemoCue® – en stor fördel, fördelar som även når patienten och samhället i stort. HemoCue WBC DIFF mäter antalet vita blodkroppar och en 5-partsdiff och gör det enkelt att på under fem minuter avgöra ett hälsotillstånd.

– När CRP inte ger ett tillräckligt tydligt svar kan man underlätta sitt beslut med att ta LPK med diff som komplement och få ett resultat medan patienten är kvar på mottagningen. Det spar tid och ökar beslutstryggheten, menar Carina Hertzberg, försäljningschef på HemoCue.

HemoCue® har utvecklat den medicintekniska produkt, HemoCue WBC DIFF, som revolutionerar vården. HemoCue WBC DIFF mäter det totala antalet vita blodkroppar i blodet och en 5-partsdiff. Med kapillära eller venösa helblodsprover ger det ett patientnära provsvar med laboratoriekvalitet – inom bara några minuter. Det har flera fördelar.

– Många primärvårdsläkare får dra ett stort lass och för att kunna sköta det är det viktigt med rätt hjälpmedel. Med HemoCue WBC DIFF som medicinskt och administrativt stöd kan läkaren enklare göra fler korrekta men också snabbare bedömningar. Det i sin tur kan öka patientflödet och göra läkaren trygg i sina vårdbeslut.

Vill du veta mer om HemoCue® WBC DIFF System? Klicka här

Används av över 1 200 vårdaktörer
Det var 2010 som HemoCue WBC DIFF lanserades. I dag används produkten på över 1 200 vårdcentraler, akutmottagningar och barnakutmottagningar runtom i Sverige men även i Norge, Danmark och Finland. En av dessa är Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus som ingår i Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Younis Kahlid, medicinskt ansvarig på Drottning Silvias barnsjukhus, menar att det bland annat har ökat patientsäkerheten.

– Vi har nästan 50 000 patienter varje år och när vi använder HemoCue WBC DIFF och får snabbare svar kan vi spara tid, öka patientflödet och påverka patientsäkerheten på ett positivt sätt.

Läs mer – så enkelt fungerar HemoCue WBC DIFF i vården 

”Kan minska antibiotikaresistens”
Studier som gjorts visar även att en tillgång till svar på LPK med diff kan reducera antibiotikaförskrivningen. Trots att Sverige i dag har intagit ett positivt läge i antibiotikafrågan i jämförelse med andra länder finns det varningssignaler. För att nå det uppsatta och långsiktiga målet för antibiotikaförskrivning, med 250 recept per tusen invånare, krävs aktiva åtgärder. Här kan HemoCue WBC DIFF bidra.

– Den som inte har en bakteriell infektion kommer inte att bli hjälpt av antibiotika och när läkare lättare kan diagnostisera patienter kan de också få underlag till att kunna neka patienter antibiotika. Det kan minska överskrivning av antibiotika och antibiotikaresistens som är ett aktuellt ämne, avslutar Carina Hertzberg.

Passa på: Låna ett HemoCue WBC DIFF instrument inklusive 25 tester kostnadsfritt under en månad och upptäck själv fördelarna med systemet. Kontakta HemoCue här

Vi arbetar med vårdpersonal inom olika kliniska områden över hela världen och har utvecklat en stor förståelse för våra kunders olika behov. Dessa insikter, tillsammans med ett brett kunnande, erfarenheter och innovation, hjälper oss att utveckla morgondagens patientnära testning så att ni när och var som helst snabbt kan fatta korrekta beslut.

2010 utvecklade HemoCue den tekniska produkten HemoCue WBC DIFF som mäter antalet vita blodkroppar och en 5-partsdiff

Kontakta oss:
Tel: +46 77 570 02 11
Fax: +46 77 570 02 12
kundservice@hemocue.se