Sprudlande forskningskultur med anor på ÅlandSin mindre storlek till trots är Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) hemvist till ett stort antal unika forskningsprojekt. Förutom världsledande forskning inom fästingburna sjukdomar har ÅHS multidisciplinära partnerskap med flera stora svenska och finska universitet.
– Det finns en forskningskultur som har präglat samhället här ända sedan 1950-talet och som vi idag bygger vidare på, konstaterar infektionsläkaren och ålänningen Marika Nordberg.

I synnerhet under de senaste åren har vården på Åland satsat stort både på intern forskning och på forskningssamarbeten. Marika själv genomförde sin läkarutbildning, AT och ST i Sverige och Tyskland, men när hon och maken skaffade barn var båda överens om att det var dags att återvända till barndomens Åland.
– Jag ville komma hit för familjens skull; det är en mysig ort och trygga miljöer, med fantastisk natur och mängder av möjligheter för både fritid och kultur. Det händer något hela tiden och jag blev verkligen positivt överraskad när jag efter 15 år utomlands återvände hem.

Internationellt erkänd forskning
Marika disputerade 2012 inom fästingburna infektioner vid Linköpings universitet. Redan då utfördes flera av studierna i avhandlingen i samarbete med forskarsammanslutningen Borreliagruppen på Åland. När hon insåg hur goda förutsättningarna var för att fortsätta forska på hemmaplan föll pusselbitarna på plats på allvar. Samarbetet med kollegorna i Linköping, Jönköping och Åbo, sker för närvarande digitalt.

ÅHS har en internationellt erkänd, multidisciplinär forskningskultur som sträcker sig decennier tillbaka. På 1950-talet bedrevs tyroideaforskning och här upptäcktes TBE (tick-borne encephalitis, Kumlingesjukan) 1959 och likaså den ärftliga blödningsrubbningen von Willebrands sjukdom, redan 1926.

– Det är fantastiskt att vara del av ett så innovativt sammanhang. Den verkliga kryddan i min forskning har varit möjligheten att arbeta nära många andra yrkesgrupper, det vill säga allt från andra läkare, biologer, kemister, biotekniker och biomedicinska analytiker till sjuksköterskor och veterinärer. Tack vare detta har vi kunnat bygga och utveckla plattformar med andra internationella universitet. Det gör forskningen både roligare och effektivare, oavsett forskningsinriktning. Därtill satsar sjukhusledningen både på existerande och kommande projekt – forskning är en prioritet.

Marika, med fästingskulptur av åländske konstnären Johan Karlsson.

Läs mer om möjligheterna på Åland

Unik multidisciplinär miljö
Den levande forskningskulturen har tydliggjorts ytterligare i samband med coronapandemin. Genom en populationsbaserad studie har Marika fått chansen att analysera ålänningarnas attityder och känslor kring covid-19 och dess restriktioner samt att kartlägga smittspridningen. Studien har skett i samverkan med bland andra finska sektorforskningsinstitutet THL, landskapsläkare Knut Lönnroth, professor på Karolinska Institutet, Erika Boman, programansvarig på sjukskötarprogrammet, Högskolan på Åland och Mathias Grunér verksamhetsansvarig för Bimelix, ett lokalt laboratorium.

– En kombination av enkäter, fokusgruppsintervjuer, provtagningar och -analys och en rigorös smittspårning har gett oss en tämligen heltäckande bild av utvecklingen på Åland. Nu står vi i begrepp att analysera all vår data, både ur patient- och samhällsperspektiv, vilket kommer att bli väldigt spännande. Möjligheten att på detta sätt bedriva multidisciplinär forskning med framstående forskningsprofiler både på Åland och internationellt är i mitt tycke helt unikt, och något som kommer att hålla mig sysselsatt i många år framöver, avslutar Marika, som på fritiden samlar ny inspiration genom löpning i den härliga havsmiljön.

Kontakta ÅHS

ÅHS ansvarar för hela den offentliga hälso- och sjukvården på Åland – från mödra- och barnhälsovård till olika former av specialiserad sjukvård och vård i livets slutskede. Den omfattande service som ÅHS erbjuder ålänningarna och örikets besökare präglas av en människonära atmosfär där omtanke och kvalitet står i fokus. ÅHS samarbete med sjukhus i bland många andra Helsingfors, Åbo och Uppsala ger även patienter och medarbetare tillgång till nordisk toppkompetens.

www.ahs.ax