Vanligaste anledningarna till lågt blodtryck (2021)Att ha högt eller lågt blodtryck är vanligt i dagens samhälle, och kan bero på många olika saker. Underliggande sjukdomar, kost och andra levnadsvanor har stor påverkan, och kan i många fall åtgärdas med livsstilsförändringar eller med hjälp av mediciner. 

Vad som gör att en människa få lågt blodtryck skiljer sig dock en aning från de som får högt blodtryck, och nedan hittar du några av de vanligaste anledningarna till att lågt blodtryck uppstår. Du kan läsa mer om anledningarna till lågt blodtryck och lösningar hos Produktexperters blogg.

3 av de vanligaste anledningarna 

Nedanstående är exempel på de vanligaste anledningarna till lågt blodtryck:

Stillasittande
Om du är stillasittande eller ligger ner kommer ditt blodtryck att bli lägre. Om du är avslappnad och lugn gäller samma sak. Om du å andra sidan är fysiskt aktiv eller stressad kommer blodtrycket istället att stiga.

Ålder och fysik
Åldern påverkar blodtrycket, och långa och smala personer tenderar i de flesta fall att ha ett lägre blodtryck än genomsnittet. Detta kan dock skilja sig en aning, men är en regel som gäller i de flesta fall.

Mediciner och sjukdomar
Det finns vissa blodtryckssänkande läkemedel. Utöver detta finns det även sjukdomar som gör att blodtrycket faller naturligt, men även många sjukdomar som gör att blodtrycket blir högre, eller som gör att patienten får svårt att reglera blodtrycket naturligt.

Är lågt blodtryck farligt?

Lågt blodtryck är i sig inte farligt, och brukar i de flesta fall inte kräva någon behandling. Men det kan vara farligt att få ett blodtrycksfall vid vissa situationer. Om tryckfallet är starkt nog att du svimmar kan du exempelvis ramla och slå dig, eller skapa en farlig situation om du t.ex. kör bil eller cyklar. Därmed bör du undvika dessa situationer om du vet att du riskerar att få blodtrycksfall.

Vad du kan göra för att förhindra lågt blodtryck
För att förhindra lågt blodtryck kan du t.ex. göra vissa justeringar i din kost. Choklad, kallskuret, nötter och salt är exempel på olika livsmedel som höjer blodtrycket. Du får även ett jämna blodtryck om du äter regelbundet, och se till att du får i dig tillräckligt med vatten.

Mät blodtrycket på regelbunden basis
Om du har problem med lågt blodtryck bör du göra mätningar på regelbunden basis. På så sätt kan du i många fall klura ut vad det är som skapar situationen, och därmed lägga om din livsstil för att förhindra detta i framtiden.