Svalgtränare effektiv mot rethosta, halsbränna och snarkningLider du av sväljsvårigheter, klumpkänsla i hal­sen och ständig rethosta? Har du slussats runt i vården utan att läkarna hittar något fel på dig? År du en av hundratusentals svenskar som dagligen äter syradämpande medicin? Kanske har du problem med snarkning och sömnapné. Nu finns den neuromuskulära behandlingsmetoden IQoro® som effektivt tränar upp invärtes förslappad muskulatur och ger människor livskvalitén tillbaka.

Svalgtränare blev Britts räddning
Under hela sitt yrkesverksamma liv har Britt arbetat som sjuksköterska, föga anade hon dock att den ständiga ret- och slemhostan berodde på ett mellangärdesbråck. Tack vare tips om den neuromuskulära behandlingsmetoden IQoro® är hon idag symptomfri och kan dricka kaffe igen.
IQoro går att beställa här

I efterhand har Britt funderat på hur hon orkade arbeta. I 25 år drogs hon med hostan som gav många sömnlösa nätter. Ibland sov hon på en stol och dagtröttheten var enorm.

Hon berättar om hur hon snurrat runt i vården i jakten på förklaring.
– Jag har varit hos logoped för att undersöka rösten, blivit ordinerad hostmedicin och diagnostiserad med astma, trots goda värden.

Utöver det eviga kraxandet led Britt av reflux (sura uppstötningar) och sväljsvårigheter. En kopp kaffe var bara att glömma. Vid en måltid tog det tvärstopp i halsen vilket ledde till ett besök på akuten. Britt genomgick en gastroskopi men läkaren sa att allt såg bra ut.
– Jag började förlika mig att mitt resterande liv skulle bestå av ständig ret- och slemhosta med dålig sömn.

Men vid en planerad knäoperation, fick Britt veta att hon hade ett mellangärdesbråck. Narkosläkaren ville inte söva henne eftersom det stod i journalen att ett Hiatus bråck upptäckts i samband med gastroskopin flera år tidigare. Britt började ana att bråcket kunde höra samman med svårigheterna. Förslag på lösning kom från oväntat håll.
– Det var min frissa som hört talas om en munhantel mot reflux och sväljsvårigheter och efter 25 år fanns inte mycket att förlora.

Britt beställde en IQoro® och efter en veckas träning kände hon en påtaglig förbättring.
– Det är overkligt, jag vågade knappt lita på det.

Idag sover Britt gott om nätterna då problemen är borta.
– Träningen med IQoro® är så enkel, knappt två minuter per dag. Idag dricker jag kaffe igen.
Beställ eller läs mer om IQoro här

Känner du igen dig?
Minst 1 av 10, ung som gammal, kvinna som man lider av sväljsvårigheter. Det heter dysfagi och det sitter inte i huvudet, det sitter i dina muskler. I åratal har vi tagit piller för att försöka komma åt dessa problem. Vår livskvalité har naggats i kanten och många drar sig för socialt umgänge där mat inkluderas.

Den vanligaste formen av dysfagi orsakas av ett mellangärdesbråck, Hiatus hernia, med symptom som halsbränna, ret- och slemhosta, klumpkänsla och felsväljningar. Problemen kan komma och gå, men brukar intensifieras med tiden. Mellangärdesbråck är svårupptäckt vid en vanlig gastroskopi, det är dock inget bevis på att det inte skulle existera...
Vanliga symptom vid mellangärdesbråk – så hjälper IQoro

Träna i 90 sekunder
Med den nya forskningsbaserade neuromuskulära behandlingsmetoden IQoro, angrips grundorsaken till symptom likt ovan bara genom 90 sekunders träning per dag. Förenklat uttryckt sker en styrketräning av inre förslappad muskulatur. För likväl som du kan träna utsidan, kan du träna insidan. IQoro är en svensk patenterad innovation utvecklad för att effektivt nå invärtes muskulaturen från ansikte, munhåla, övre luftvägar, matstrupe och ner till diafragman och magsäcken.

Mary Hägg är medicine doktor, leg. tandläkare, specialiserad inom orofacial medicin – och dessutom forskaren och innovatören bakom IQoro. Hon liknar munhålan vid den snabbaste bredbandsuppkopplingen till hjärnan.
– Vi har tagit fram produkten för att de som är drabbade av bland annat sväljsvårigheter ska återfå sin livskvalitet. Forskning visar att 97 procent blir bättre med vårt träningsprogram, säger hon.

Även mot snarkning och sömnapné är IQoro effektiv. Träning med IQoro ökar spänsten (tonus) i muskulaturen i de övre luftvägarna, vilka på så vis förhindras från att kollapsa och orsaka andningsuppehåll samt störande ljud.
Här kan du se hur du använder IQoro 

Presenteras av

  • Lätt att använda
  • 90 sekunders träning/dag
  • Vetenskapligt bevisad effekt

Behandlar:

    • IQoro är en svensk uppfinning, patenterad och CE-märkt medicinteknisk produkt.
    • Tillverkas i Sverige
    • Säljs till privatpersoner och vårdgivare

Beställ eller läs mer om symptom, orsak och behandling på kunskapsnavet www.iqoro.com

Mary Hägg är forskaren och innovatören bakom IQoro

Mary Hägg är forskaren och innovatören bakom IQoro