Svenska Ödemförbundet för kampen mot kroniska ödem

Lipodem Stadie 1-3 Foto Micke Widén

Lipodem Stadie 1-3 Foto Micke Widén

Ödem är den onormala svullnad som uppstår i kroppens vävnader till följd av överskott av lymfvätska. Genom att öka medvetenheten om tillståndet, erbjuda stöd till drabbade och främja forskning är Svenska Ödemförbundet en viktig aktör som gör skillnad på riktigt. 
– Varje bidrag vi får spelar en värdefull roll i kampen mot kroniska ödem och dess konsekvenser, säger Margareta Haag, ordförande.

Stötta det viktiga arbetet, här blir du medlem

Svullnader, tyngdkänsla, minskad rörlighet eller förändringar i hudens eller vävnadens utseende är symptom på ödem. Det är ett medicinskt tillstånd som påverkar en betydande del av befolkningen och kännetecknas av onormal svullnad i kroppens vävnader till följd av överskott av lymfvätska. Margareta Haag, ordförande i Svenska Ödemförbundet, berättar att ödem kan drabba olika delar av kroppen, såsom armar, ben, ansikte eller mage, och att tillståndet kan vara temporärt eller kroniskt.

Kroniska ödem är ödem som består efter sex månader och kan vara lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom, venösa ödem som utvecklas till lymfödem, vaskulära anomalier och immobilitetsödem. Dessa kan ha betydande konsekvenser om det inte behandlas eller hanteras korrekt och trauma, sjukdomar eller medicinska tillstånd eller behandlingar kan ligga bakom tillståndet. Att förstå det och dess orsaker är därför avgörande för att kunna erbjuda lämplig behandling och stöd till drabbade individer, säger hon.

Bidra till ökad kunskap om kroniska ödem, bli medlem här

 

Ökar kännedomen och stöttar drabbade 

Svenska Ödemförbundet, SÖF, verkar för kunskap, tidig diagnos och personcentrerad vård för kroniska ödem. Organisationen är dedikerad till att stödja personer som lever med kroniska ödem och sprida ökad kunskap och kännedom om lymfologi och kroniska ödem inom svensk sjukvård. Margareta berättar att de som är mest utsatta för att utveckla kroniska ödem är personer med nedsatt lymfsystem, med fettvävnadssjukdomar som lipödem eller Dercums sjukdom, personer om genomgått kirurgiska ingrepp eller cancerbehandling som cytostatika eller strålning.

– Varför vi brinner för att utbilda och stötta kring detta är på grund av att det finns många risker förknippade med obehandlat eller otillräckligt hanterat kroniskt ödem. Ju fler som vet att tillståndet existerar och lär sig hur man kan hantera tillståndet och ju mer forskning som finns, desto fler kan få hjälp i tid.

Vill du vara med och bidra till att fler får hjälp? Bli medlem i SÖF här
 

Varje bidrag gör skillnad
Trots de utmaningar som kroniska ödem utgör finns det åtgärder som individer kan vidta för att hantera sitt ödem, exempelvis använda kompression, utöva motion och egenbehandling, tillse att bibehålla vikten och att hålla en hälsosam livsstil och sund kost. För personer som redan lider av tillståndet konstaterar Margareta att det är viktigt att följa sin behandlingsplan, acceptera sin ”nya” kropp och anpassa sin vardag till ett liv med livskvalitet trots sjukdom. 
 

Genom att som medlem stötta vårt viktiga arbete kan forskningen fortskrida och vi kan tillsammans göra skillnad. Varje bidrag, stort eller litet, spelar en värdefull roll i kampen mot kroniska ödem och dess konsekvenser, avslutar hon. 

Svenska Ödemförbundet är en ideell organisation som stödjer personer med kroniska ödem genom information, rådgivning, opinionsbildning och gemenskap. Genom att främja forskning och utbildning ökar de medvetenheten om tillståndet och förbättrar tillgången till vård. Genom stödgrupper och kampanjer skapar de en trygg miljö för drabbade och deras familjer.

Läs mer på svenskaodemforbundet.se.