Unik möjlighet till stödsamtal – en livräddare för utsatta ungaAtt bära alla sina bördor själv kan ibland vara en övermäktig uppgift. Till Ungdomsjouren Öresund i Malmö kan du som ung vända dig med alla dina tankar, frågor och funderingar, oavsett bakgrund och könstillhörighet.

Vi har sett att den psykiska ohälsan bland unga ökar, i synnerhet på grund av den senaste tidens påtvingade isolering och osäkra samhällssituation. Därför utökar vi nu vårt stöd till ungdomar med att erbjuda inbokade samtal på öppna samtalsmottagningen för unga som mår dåligt, säger Sara Paulsdotter Hellberg, verksamhetschef på Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund.

För bara några månader sedan förgrenades verksamheten på Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund i Malmö för att bättre kunna fördela sina resurser och satsa extra på den snabbväxande Ungdomsjouren. Syftet var därtill att bättre reflektera både verksamhet och upptagningsområde. Ungdomsjourens stödverksamhet vänder sig till ungdomar mellan 15 och 23 år, oberoende könsidentitet och ungdomar från hela Sverige har möjlighet att kontakta jouren via chatt, mail eller telefon.

– Vi märkte på chatten att det var ett enormt högt tryck på att komma i kontakt med oss. Därför tog vi beslutet att allokera betydligt mer resurser till ungdomsverksamheten och dess synliggörande. Det ska vara enkelt att hitta oss – både för utsatta och för oroliga anhöriga – för att få stöd och hjälp, berättar Sara.

Sara Paulsdotter Hellberg, verksamhetschef på Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund.

Är du i behov av stöd eller vill veta mer? Klicka här

Inbokade samtal med kuratorer
Under den rådande pandemin har efterfrågan på att kunna prata anonymt med en trygg vuxen dessutom ökat lavinartat. Då till exempel skola eller andra sociala sammanhang inte längre kan fungera som en tillflykt har många nu svårare att fly undan påfrestande situationer, såsom exempelvis mobbning, psykisk ohälsa eller svåra hemförhållanden.

– Det kan vara oerhört tungt, men det finns stöd att få. Ungdomsjouren är ett tryggt rum, där du kan prata om just det du behöver. Att vi nu också erbjuder möjlighet till inbokade samtal med erfarna kuratorer gör dessutom att vi breddar våra kontaktytor för att ge fler chansen att våga söka hjälp. All kontakt med Ungdomsjourens kuratorer sker under tystnadsplikt, de har specialistkunskaper i att möta människor som mår dåligt och är vana vid att lyssna och stötta.

Bidrar till kortare vårdköer
Tack vare sina kompetenta kuratorer med specialistkunskaper, sin långa erfarenhet och sitt unika erbjudande till unga, utgör Ungdomsjouren en värdefull hjälpande hand till regionens övriga mottagningar när antalet unga som behöver stöd ökar.

– Bristen på resurser ställer enormt höga krav på de mottagningar som finns, och än högre krav på personalen. Det får till följd att köerna till mottagningarna bara blir längre, men för någon som mår dåligt kan det vara livsavgörande att få hjälp snabbt. Genom att vi kostnadsfritt och med korta väntetider kan möta unga, yrkesverksamma och oroliga anhöriga drar vi vårt strå till stacken för att avlasta. Det går dessutom utmärkt att hänvisa till oss direkt om man kommer i kontakt med ungdomar som behöver prata med en trygg vuxen.

Läs mer om hur du kan stötta vårt arbete här

Stöd som räddar liv
Sommarens förgrening av verksamheten resulterade inte bara i Ungdomsjouren Öresund utan också i Kvinnojouren Öresund. Kvinnojoursverksamheten är väletablerad sedan många år; här kan kvinnor som är våldsutsatta få hjälp, exempelvis genom skyddade boenden, stöttande samtal och gratis juridisk rådgivning. Liksom på Ungdomsjouren har all personal tystnadsplikt och man kan välja att vara helt anonym.

– Våra medarbetare både på Kvinnojouren och på Ungdomsjouren är experter på att arbeta med våld i nära relationer, hedersrelaterad problematik och våldsförebyggande arbete. Vi kan våldets konsekvenser och vårt stöd räddar liv, avslutar Sara.

Är du som kvinna i behov av hjälp? Klicka här

Presenteras av

Ungdomsjouren Öresund och Kvinnojouren Öresund

På de öppna samtalsmottagningarna hos Ungdomsjouren Öresund och Kvinnojouren Öresund kan du boka en tid och komma för rådgivning och stöd. Här erbjuds stödsamtal på telefon, chatt, mail och via inbokade besök. Personalen talar svenska, engelska, danska och arabiska. All personal har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym.

Ungdomsjouren Öresund erbjuder utbildningar, workshops och föreläsningar i skolor, fritidsgårdar och ungdomsföreningar. De som i sin yrkesroll kommer i kontakt med ungdomar och önskar mer kunskap gällande normkritik, hedersfrågor eller sex och samtycke kan få hjälp med att skräddarsy en föreläsning eller workshop efter de behov som finns.

Ring 040-12 55 86 eller maila på info@kvinnojourenoresund.se eller info@ungdomsjourenoresund.se så hjälper vi dig.
www.ungdomsjourenoresund.se
www.kvinnojourenoresund.se

Vill du stötta vårt arbete för utsatta kvinnor och unga? Passa på att bli stödmedlem eller Swisha en gåva. Det hjälper oss att hjälpa fler våldsdrabbade kvinnor, ungdomar och barn.