7 steg till att få ett skadestånd insatt på kontotUnder 2017 anmäldes knappt 1,51 miljoner brott varav 287 000 var brott mot person. Den som har blivit utsatt för ett brott har ofta rätt att få skadestånd utbetalat, men hur går man tillväga? Den ideella organisationen Brottsofferjouren hjälper dig – i sju steg.

”Min exman slog ut mina tänder och han ska betala skadestånd till mig. Han vägrar. Hur gör jag nu?” Frågor om skadestånd är en av de vanligaste frågorna som Brottsofferjouren svarar på.
– Om en gärningsperson döms kan domstolen bestämma att brottsoffret ska få ett skadestånd utbetalat. Ibland får brottsoffret pengarna direkt men ibland betalar inte gärningspersonen skadeståndet frivilligt, säger Lena Ringqvist, strategisk kommunikatör på Brottsofferjouren Sverige.

Har du varit med om ett brott och har frågor om skadestånd? Kontakta brottsofferjouren anonymt och kostnadsfritt här

Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation. I 30 år har de hjälpt brottsutsatta men också vittnen, anhöriga eller närstående till någon som utsatts för brott. Stödjare på lokala jourer och per telefon lyssnar och ger stöd i frågor om till exempel polisförhör, rättegång och ersättning. Brottet behöver inte vara polisanmält, den utsatta kan vara anonym och stödet är helt gratis.

Vill du veta hur Brottsofferjouren kan hjälpa dig? Klicka här

Här beskrivs turordningen i vad du behöver göra för att det skadestånd som en domstol har slagit fast också sätts in på ditt konto:
1. Om en dömd gärningsperson inte betalar skadeståndet frivilligt eller inte har några tillgångar kan du i vissa fall få brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. För att kunna ansöka om det behöver du först ha undersökt vilka andra ersättningar du utöver brottsskadeersättningen har rätt till. I det här första steget är det viktigt att du inser vikten av att själv ha undersökt steg två, tre och fyra.
2. Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag. I hemförsäkringen ingår ofta ett överfallsskydd som du kan ha rätt till ersättning från.
3. Undersök hos din fackförening om du har rätt till ersättning för skadan.
4. Undersök hos din arbetsgivare om du har rätt till ersättning för skadan.
5. Om du inte själv vill uppmana gärningspersonen till att sätta in skadeståndet på ditt konto vänder du dig till Kronofogden. Skicka in blanketten ”Ansökan om verkställighet – (skadestånd)”. Om skadeståndet gäller gemensamma barn under 18 år kan en fullmakt behövas. I fullmakten ska det framgå att den andra vårdnadshavaren tillåter att pengarna tas emot på den ena vårdnadshavarens konto. Glöm inte att skriva under.
6. Kronofogden undersöker om den som ska betala har några tillgångar. Om det finns tillgångar uppmanar Kronofogden gärningspersonen att betala. Om så sker är ärendet avslutat och du har fått det du har rätt till.
7. Om tillgångar inte finns får du en utredningsrapport från Kronofogden. Den tar du med dig och går vidare till Brottsoffermyndigheten för att ansöka om brottsskadeersättning.

Utredningsrapporten från Kronofogden använder du i ansökan hos Brottsoffermyndigheten, som beslutar om ärendet och om alla villkor uppfylls får du brottsskadeersättningen utbetald.

Det kostar inte något att få hjälp av Brottsofferjouren för att till exempel fylla i blanketter om du har svårt att göra det själv. Det kostar heller inget att få hjälp av Kronofogden, men du kan bli ansvarig för kostnader för förvaring och värdering av värdesaker.

Har du varit med om ett brott? Kontakta brottsofferjouren på det nationella telefonnumret 0200 – 21 20 19 som slussar vidare till den lokala Brottsofferjouren där du bor

STÖD SOM GER KRAFT

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att få kraften tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Läs mer