Alfa Tec säkrar en modern livsmedelsförädlingProdukter och läkemedel som når slutkonsumenter förväntas hålla en hög kvalitet.
En kvalitativ slutprodukt kräver i sin tur en modern och säker produktionsprocess.
Alfa Tec marknadsför och säljer Alfa Laval komponenter som möjliggör det.

Dagens konsumenter efterfrågar säkra läkemedel och nyttiga, smakrika och naturliga drycker och livsmedel med så få tillsatser som möjligt. För att säkra en smart tillverkningsprocess och möjliggöra en slutprodukt som matchar efterfrågan har Alfa Laval utvecklat effektiva komponenter.
– Vår produktkatalog innehåller över 3000 sidor, säger Anders Gillström, vd på Alfa Tec Sweden AB.

Alfa Tec Sweden AB är ett säljbolag som marknadsför och säljer Alfa Lavals hygienprodukter inom, värmeväxling och flödesteknik. Kunderna finns inom livsmedels- och läkemedelsindustrin och målsättningen är att leverera kunskap och tekniska lösningar till kunderna, vilket möjliggör optimerad tillverkning, ökad kvalitet och lägre driftkostnader.
– 2013 blev vi utsedda av Alfa Laval till Master Distributor i Sverige, säger Anders Gillström.

”Transport från a till b”
Inom livsmedel har Alfa Tec och Alfa Laval effektiva lösningar för separering, uppvärmning, kylning och transport av diverse livsmedelsprodukter.
– I grunden kan man säga att våra produkter används för att transportera flytande vätska från a till b. För att få mjölk från bondgården till matbordet krävs det till exempel en mängd olika pumpar längs vägen och det är bland annat dessa vi tillhandahåller, säger Anders Gillström.
Är du livsmedelsproducent och vill se hur du kan effektivisera din produktion? Klicka här

En smaklig dryck
För att producera öl, vin, fruktjuice och andra drycker krävs en snäv balans mellan utseende, smak, textur och säkerhet för hälsa och kostnader i tillverkningen. Här levererar Alfa Tec den utrustning och de processer som är varsamma för att bevara de naturliga smak- och aromämnena.
– Det är utrustning som har hand om fruktberedning, dosering av ingredienser, pastörisering, klarifiering och utbyteshöjande återvinning av fruktsaft och skalolja.
Vill du öka produktiviteten inom bryggeri-, fruktjuice- och läskedrycksbranscherna? Klicka här 

Inom bioteknik- och läkemedelsindustrin levererar Alfa Tec ett stort utbud av lösningar som utgår från deras nyckelteknologier separering, värmeöverföring och vätskehantering men i utförande som motsvarar dom krav som finns inom pharmaindustrin vad gäller poleringsgrad, dokumentation med mera.
Här hittar du lösningarna för bioteknik- och läkemedelsindustrin 

”Produktiviteten ökar”
I produktsortimentet ingår bland annat blandningssäkra ventiler. Tekniken i ventilen gör att man kan köra en produktion samtidigt som man kan diska en annan del av anläggningen utan att avbryta några processer. Ventilen är även spillfri vid växling och förbrukar väldigt lite disklösning vid CIP (Cleaning In Plase).

Alfa Tec är ett företag med fokus på rådgivning, försäljning och service av hygieniska processkomponenter, inom livsmedel– dryck- och läkemedelsindustrin. Alfa Tec har omfattande erfarenhet av branschaktuella tillämpningar och processer, ingående tekniska kunskaper inom processdesign och automatisering för befintliga och nya processer.