Bergströms utbildar framtidens terapeuterAtt hitta en utbildning för att bli terapeut är inte speciellt svårt, men att hitta en bra och genomtänkt kan vara desto svårare. Bergströms erbjuder flera terapeututbildningar. KBT-steg 1-utbildning har de gett i över tio år och terapeuter för missbruksområdet har Bergströms utbildat sedan 1980-talet.

Yrkestiteln psykoterapeut är en titel skyddad av staten, och för att benämnas som legitimerad psykoterapeut måste man ha en utbildning inom just det området. Att kalla sig för bara terapeut är dock fullt möjligt, samtidigt som Anna Seth, ny vd på Bergströms, menar att det finns många olika terapeuter i Sverige med en allt för svag utbildning för att egentligen kunna vara terapeut.

”Många områden som man måste behärska”
Anna berättar dock att Bergströms A-terapeuter med stolthet kan kalla sig för just terapeuter. Samtliga av Bergströms A-terapeuter har grundläggande kunskaper inom utvecklingspsykologi, psykiatri, substansrelaterade störningar, relationer, etik, moral, matchning, case management, ångestbehandling, existentiell behandling, tolvstegsbehandling och inte minst KBT-teorin. De kan därtill multivariabel behandling utifrån fysiska, psykiska, sociala, existentiella och beteendemässiga variabler, inklusive RePro-konceptet.

– Det är mycket att gå igenom, men det är många områden som man måste behärska om man ska vara A-terapeut, och det är just därför vi är så stolta över det.

Läs mer om Bergströms

Olika utbildningar
Bergströms erbjuder olika utbildningar, och har efterfrågade utbildningar till nya och viktiga yrken som växt fram genom åren. Man erbjuder även AHTU, en utbildning inom anhörigområdet till Anhörigterapeut. Vad innebär det att vara just anhörigterapeut? Anna Seth berättar:

– En anhörigterapeut arbetar med friska personer som genom sina relationer med andra hamnat i en sjuk miljö och nästintill själva blivit sjuka. Om alla som växer upp eller lever i dysfunktionella familjer få stöd från en anhörigterapeut skulle färre bli sjuka, och färre skulle utveckla ett eget missbruk, menar hon.

Är man anhörigterapeut genom Bergströms har man många kunskaper; såsom relationer, familjeliv, ångest, stress, missbruk, beroende, olika fysiska och psykiska sjukdomar, samt behärskar man moderna effektiva metoder och tekniker i terapi och rådgivning.

– Som anhörigterapeut har man då förmågan att tillsammans med den anhöriga reda ut vad som är problemet i grunden, men likaväl även delproblemen. Detta görs på kognitiva, existentiella och processinriktade grunder.

Att det finns läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter på Sveriges vårdcentraler är enligt Anna en självklarhet för många, men terapeuter inom alkohol- och drogterapi eller anhörigfrågor finns det inte lika många av, och är inte heller någon självklarhet.

– Dessutom är kunskapen om alkohol- och drogterapi skrämmande lågt på många ställen, men våra A-terapeuter är kända för att ha mycket goda behandlingsresultat.

Anna berättar också att efterfrågan ökar alltmer på A-terapeuter, och menar att det har både positiva och negativa sidor.

– Det är givetvis sorgligt att folk lider av beroende och missbruk, men det är väldigt glädjande att fler kan få hjälp av A-terapeuter i takt med att fler anlitas.

Susanne Lundberg är en av många som gått ATU, utbildningen till alkohol- och drogterapeut, hos Bergströms och blev färdig 2017. ”Det bästa med utbildningen är att den är bred och ger många kvalifikationer som är dyrbara för framtida jobb”, säger hon.

– Jag fick denna utbildning rekommenderat till mig från en som tidigare utbildat sig på Bergströms. Jag kunde också studera från distans och jobba samtidigt, vilket fungerade utmärkt för mig. Utbildningen är så väldigt bred och man blir väldigt bra på många olika delar, vilket gör att vi som gått utbildningen kan slå oss in på marknaden som är idag, då den är ganska smal. Jag kollar ibland på vilka jobb man kan söka med de kvalifikationer jag har, och det är väldigt många, säger Susanne.

Susanne berättar också att hon arbetat med många som är del i en familj och kände till sist att hon även ville bistå med terapeutisk hjälp till hela familjen och påbörjade därför utbildningen om anhörigterapi, AHTU.

– Jag kände att jag ville knyta ihop säcken och hjälpa hela familjen, så just nu kompletterar jag min ATU med AHTU, och blir med det sagt även anhörigterapeut. Jag är färdig i februari nästa år. Det finns mycket att säga om utbildningarna och det är svårt att sammanfatta allt, men de är verkligen väldigt bra.

Utbildningsstarter för 2019
För den som är intresserad av att utbilda sig till terapeut finns flera möjligheter i flera städer.

Bergströms erbjuder en klassisk psykoterapiutbildning i KBT steg 1, auktoriserad av sfKBT.

– Den utbildningen är på två år och på 40 procent, med totalt 46 närvarodagar. Vill man gå i Stockholm är det start den 27-28 september 2019, och vill man gå i Malmö är det 14-15 februari 2020, berättar Anna Seth.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig till utbildningen

A-terapeututbildningen är på tre år på 50 procent, med 24 närvarodagar, och är en diplomutbildning. Den erbjuder man i Göteborg med start 27-28 september 2019. Stockholmsutbildningen startar 14-15 februari 2020 och i Malmö startar man 25-26 september 2020. Utbildningen är även auktoriserad av FAD (länk till )

Vill du bli A-terapeut (alkohol- och drogterapi)? Klicka här! 

Bergströms erbjuder även en annan efterfrågad diplomutbildning till Anhörigterapeut. Den är på två år och liksom A-terapeututbildningen på 50 procent, med 18 dagars närvarodagar. Utbildningen startar i Stockholm den 27-28 september 2019 och i Malmö den 14-15 februari 2020. Även denna utbildning är auktoriserad av FAD .

Läs mer om utbildningen för att bli anhörigterapeut

Presenteras av

Välkommen till Bergströms!

Bergströms har numera huvudkontor på Djurö, Värmdö kommun, i Stockholms skärgård. Utbildningarna ges som vanligt inne i Stockholm, i Malmö och i Göteborg.

De människor som lider av hindren för att leva ett bra liv kan vara svåra att upptäcka, ibland även i vår närmaste omgivning. Samtidigt finns de överallt i vårt samhälle. Det är småbarnsmamman, pensionären, företagsledaren eller bussföraren – normala människor som hamnat i en abnorm livssituation. Ibland inser de inte själva att något behöver ändras och att det är möjligt att ändra utan ännu större lidanden. Runt dessa människor finns deras anhöriga. De är ännu fler och de lider också. Hur har till exempel de fjorton procenten av Sveriges barn det då deras mamma eller pappa missbrukar?! Hur är det att bli vuxen utan det stöd du behövt som barn?!

Lidandet som människor åsamkar sig själv och sin omgivning är omätbart. Självklart innebär det också enorma kostnader för samhället. Det kan vi tillsammans göra något åt!

Förutom de erbjudna utbildningarna kan vi skräddarsy kortare eller längre kurser och utbildningar. Hör av dig om du vill ha en specialanpassad kurs!