Relationsexpertens värdefulla tips: Så kan ni reparera ert förhållande

Så gott som alla parrelationer innebär utmaningar och tuffare perioder, och vissa mer än andra. Det senaste årets pandemi har dessutom påverkat många individer psykiskt – med negativa effekter på relationen som följd. Nu finns tjänsten Remainly.se, framtagen av psykologen och parterapeuten Andreas L. Narum hjälper par att lösa utmaningar samt få tillbaka gnistan i förhållandet.

Mentor Sverige: Så kan en förebild förändra ett liv

Aldrig har behovet av en närvarande och positiv förebild varit större bland unga – oavsett livssituation och bakgrund. Mentor Sverige matchar mentorer med ungdomar mellan 13–17 år och belyser vikten av att ha en vuxen förebild som lyssnar och finns där.

Så kan du minska negativ stress och förbättra dina relationer

Alla par- och familjerelationer innehåller utmaningar som kan skapa stress och oro och få oss ur balans. Ofta leder det till att man som par eller familj fastnar i olika beteendemönster som sliter på relationen – och som kan kännas svåra att bryta på egen hand.

Bergströms utbildar framtidens terapeuter

Att hitta en utbildning för att bli terapeut är inte speciellt svårt, men att hitta en bra och genomtänkt kan vara desto svårare. Bergströms erbjuder flera terapeututbildningar.

Nu kan du hitta kärleken – utan att swipa vänster

Är du trött på singellivet? Hos HappyPancake kan du tryggt och enkelt hitta din drömpartner – utan att swipa vänster.

Ungas psykiska ohälsa skenar – så kan du hjälpa till att hejda den

Enligt WHO har den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökat markant de senaste åren. Studier visar dessutom att tidiga insatser är viktigt för att förhindra att problemen fortsätter även upp i vuxen ålder. En viktig insats man kan göra som förälder är att prata med sitt barn – och framför allt att lyssna. Forskning visar att trygga föräldrar ger trygga barn.