Besöket från Blomsterfonden ger julen mening för Gunnar, 86Julen är en tid när ensamheten kan bli mer påtaglig för många äldre. För Gunnar, 86, var änglaspelet han fått av sin storasyster som barn, länge det enda som lyste upp hans julafton.
Men så får han plötsligt besök av värdinnan Jessica från Blomsterfonden. Hon kommer med en chokladask och stannar en stund för en fika.
– Det värmer att veta att det finns någon därute som bryr sig, säger Gunnar.

Den långa julhelgen står för dörren. Julen som traditionsenligt är den högtid då familjer återförenas, flera generationer är tillsammans. Man samlas för att umgås och njuta av gemenskap och värme. 
Men för alla som saknar familj i närheten, eller vars livskamrat har gått ur tiden kan julen bli en jobbig tid präglad av ensamhet och en känsla av meningslöshet.

– Det hände sig en jul när jag var liten att min storasyster varsamt placerade ett vackert inslaget paket till mig under granen. Det var ett vackert änglaspel som lyste upp vintermörkret och klingade så fint, berättar Gunnar, 86.
– Idag är jag ensam. Även min syster är borta, liksom hennes traditionsenliga, långa telefonsamtal från Lund på julaftonsmorgonen. Nu är änglarna här vad jag har kvar. De spelar mig igenom julhelgen och dämpar tristessen med sina spröda toner, avslutar Gunnar.

Tyvärr är Gunnar inte ensam. Det finns många ensamma, äldre människor i Sverige – och för dem kan julen bli jobbig.

Julen jobbig tid för ensamma äldre
Lena Dahlberg är docent i socialt arbete, med speciellt intresse för social exkludering och ensamhet bland äldre samt ojämlikhet i vård och omsorg.
– Om julen är något som man förknippar med samvaro och man inte har någon att fira julen med, så ligger förstås känslor av ensamhet nära till hands. Samtidigt är det sannolikt att känslan av ensamhet blir mer påtaglig under julen för personer som julen betyder mycket för, säger hon.
Enligt nationella studier som gjorts av personer i åldrarna 77 år eller äldre är det ungefär tolv procent som ofta eller nästan alltid upplever ensamhet. Nivån har varit i stort sett densamma sedan början av 1990-talet. Och det här har konsekvenser.
– Det finns studier som visar att ensamhet ökar risken för fysisk och psykisk ohälsa, och även ökar risken för dödlighet. Ensamhet har även konsekvenser i form av sämre välbefinnande, säger Lena Dahlberg.
Hon vill uppmana till insatser för att minska känslan av ensamhet hos äldre.
– Det behövs ett brett utbud av insatser för att förebygga och minska ensamhet. Insatserna behöver passa de individuella behoven. En del personer saknar social samvaro och kan vara hjälpta av gruppaktiviteter, medan andra behöver hjälp att bygga djupare relationer. För personer som får äldreomsorg kan sociala aktiviteter i omsorgen vara viktiga, säger hon.
Här har Blomsterfonden en viktig roll att spela. Alltsedan starten 1921 har man arbetat för hem och vård för äldre, med målet att erbjuda ett tryggt och värdigt åldrande för alla livsskeden.

Blomsterfonden kan lindra ensamheten
Blomsterfonden erbjuder idag ett trygghetskoncept, med seniorlägenheter i Stor-Stockholm, för personer som fyllt 60 år. När behovet av vård och omsorg ökar erbjuder Blomsterfonden hemtjänst och äldreboende med omsorg dygnet runt. Då krävs också ett biståndsbeslut från kommunen. Ett stort fokus i verksamheten ligger på olika sociala aktiviteter som bidrar till ökad glädje, mening och trygghet.
Men Blomsterfondens uppsökande verksamhet söker också upp andra, som valt att bo på egen hand, och försöker lindra deras känsla av ensamhet efter önskemål och behov.
Just vid jul har man extra mycket att göra.
– Vi har väldigt mycket uppsökande verksamhet och aktiviteter som vi utför kring jul. Vid alla storhelger blir det här mer påtagligt, säger Christel Jansson, insamlings- och kommunikationschef på Blomsterfonden.
Blomsterfondens sociala verksamhet finansieras med gåvor och medlemsavgifter via föreningens 90-konto. En liten slant kan göra stor skillnad för en ensam äldre person, som Gunnar.
– Pengarna går till att bryta ensamheten. Ingen äldre ska behöva sitta för sig själv på julafton, säger Christel Jansson.

Hjälp oss göra julen lite mindre ensam för Gunnar och många andra äldre! Swisha din gåva till 9025305. Märk den med  ”Glädje i jul”.

Presenteras av

blomsterfonden

Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för hem och vård åt dig som är äldre. Vi arbetar för äldres bästa och din rätt till ett tryggt hem, professionell vård och en kärleksfull omsorg.

Här kan du läsa mer om Blomsterfonden