Med driv för hållbar utveckling av både stad och landsbygdKlimatförändringar och befolkningstillväxt gör att vi behöver tänka nytt och klokt. Tillsammans med sina kollegor på Ekologigruppen vill Stina Linder, landskapsarkitekt, skapa vackra miljöer där både djur, växter och människor kan trivas.

I över 30 år har Ekologigruppen drivit projekt för hållbar utveckling i stad och landsbygd. Som stöd för en samhällsplanering som tar hänsyn till vad naturen tål och människans behov jobbar Ekologigruppen engagerat med stor och erfaren kompetens inom ekologi, gestaltning och planering.
– I uppdrag hittar vi tillsammans med våra beställare konkreta lösningar för de miljöutmaningar vi står inför, säger Stina Linder, landskapsarkitekt.

Under året har Ekologigruppens sydkontor vuxit med en gedigen vattenkompetens. Inom detta område är man en etablerad aktör och deltar just nu i ett intressant vattenprojekt i södra Lund.
– Vi ger förslag på hur vattnet ska tas omhand och vilka mervärden vattenmiljöerna kan ge. Utvecklingen av området blir en klimatsäkring och kommer höja hela stadens attraktivitet för friluftsliv och biologisk mångfald. Just nu arbetar vi även med framtidens park i Hyllie där både vatten, odling och myllrande mångfald gör parken rekordgrön, avslutar Stina Linder.

Ekologigruppen älskar natur! Det var där allting började när vi bildades 1988 av ett litet gäng drivna ekologer som ville rädda välden genom att bygga upp en ny typ av konsultföretag. I dag arbetar vi med att göra världen bättre genom att vara en självklar och dedikerad partner i den hållbara samhällsplaneringens alla skalnivåer.

Läs mer på ekologigruppen.se