Avveckla bolag innan årsskiftet? Svenska Standardbolag kan hjälpa dig

En vanlig likvidation av ett aktiebolag tar mellan åtta och tio månader. Med Svenska Standardbolags tjänst Slutstenen kan du avveckla innan nyår.