Svensk solvärme löser storbolagens energikris

Svenska Absolicons koncentrerande solfångare har över 76% verkningsgrad och kan producera värme och ånga upp till 160 grader. Värdens största livsmedelsbolag samarbetar nu med Absolicon för att minska sina koldioxidutsläpp.

Många globala storbolag arbetar med Absolicons solvärmeteknik. Företaget har överenskommelser eller avtal med sju av världens största bolag inom livsmedel och drycker. Hos bryggerijätten Carlsberg och hos Birra Peroni har Absolicon byggt anläggningar för leverans av ånga från solen.

För att förse de globala livsmedelsjättarna med solvärme bygger Absolicon upp ett nätverk av lokala solfångartillverkare. Dessa tillverkare köper först en robotiserad produktionslina som tillverkar en solfångare var 6.e minut och sedan material till solfångarna av Absolicon.

I december 2022 sålde Absolicon en produktionslina till Kanada och en till Egypten med sammanlagt ordervärde om 86 miljoner kronor. Det faktum att lokala partners ser att det är lönsamt att köpa solfångarfabriker av Absolicon är ett kraftfullt försäljningsargument och den globala industrimarknaden för solfångare uppskattas till mellan 4 000 och 11 000 miljarder kronor till år 2050.

Det är nu givet att ta in mer kapital för att kraftfullt växla upp Absolicons framgångar. I huvudsak ska kapitalet från emissionen användas till försäljning och marknadsföring. Absolicon ser att det nya kapitalet är tillräckligt för att nå god lönsamhet i försäljningen av produktionslinor.

Absolicons mission är att med de robotiserade produktionslinorna som massproducerar solfångare revolutionera värmeförsörjningen och ge energi till lägre pris än olja och gas.

OM EMISSIONEN
Företrädesemission: 23 februari – 20 mars 2023
Teckningskurs: 90 kronor per aktie
Ägarspridning: För att få fler ägare kommer vid överteckning poster om 20 aktier att fördelas genom lottning bland alla tecknare
Prospekt och information: www.absolicon.se/emi23
Teckningsrätter: För varje innehavd aktie på avstämningsdagen 21 februari erhålls två (2) teckningsrätter. Handel med teckningsrätter sker på Spotlight Stock Market 23 februari till 15 mars. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att köpa en ny B-aktie för 90 kr. Den som köper teckningsrätter behöver anmäla detta till sin bank i god tid för att de skall kunna omvandlas till aktier.

Presentationer
Presentationer av företrädesemissionen kommer att hållas på följande orter.
Småbolagspodden 28 februari
Absolicondagen Online 6 mars
Aktiepodden 17 mars
Absolicondagen Härnösand 18 mars

Ytterligare presentationer tillkommer, uppdaterad lista finns på www.absolicon.se/emi23
Länk till emissionssida: www.absolicon.se/emi23

Sandra Ahlqvist

Learn More →