Därför behövs mer forskning om schizofreniRöster och hallucinationer ses ofta som synonyma med den tabubelagda diagnosen schizofreni. Enligt Margaretha Herthelius, förbundsordförande i Schizofreniförbundet, är detta dock bara en liten del av symptomen hos de drabbade.
– Tusentals lider av schizofreni och sjukdomsbilden ser olika ut. Forskning behövs för att kunna hjälpa fler drabbade och deras anhöriga, säger hon.

Schizofreni är en psykisk sjukdom som brukar förknippas med hallucinationer, okända röster och paranoida vanföreställningar. Margaretha Herthelius, förbundsordförande i Schizofreniförbundet, menar att bilden som visas ofta är skrämmande och till stor del kommer från det som medierna väljer att lyfta.
– Upp till en procent av alla människor löper risk att drabbas av schizofreni under sin livstid och sjukdomen ser olika ut för olika patienter, oavsett vad vi ser i filmer eller på tv. 

”Göder tabun"
Hon säger att bilden som visas lätt göder tabun kring schizofreni och sällan stämmer överens med sjukdomen; de vanligaste sjukdomseffekterna är snarare att den drabbade inte klarar vardagen på samma sätt som förr, kan känna sig apatisk och uppleva problem med känslolivet och sina kognitiva funktioner.

Vill du veta mer om schizofreni?  Klicka här

Med hjälp av psykoterapi, sociala insatser och olika typer av läkemedel går det ofta att få en fungerande vardag – men Schizofreniförbundet har noterat en mängd biverkningar i de läkemedel som finns i dag.
– Det är jättebra att det går att hjälpa drabbade från att exempelvis höra röster och andra hallucinationer, men många av dagens mediciner kan förstärka vissa symptom samtidigt som de motverkar andra. 

Vill öka kunskapen om schizofreni
Schizofreniförbundet stöder både de tusentals som drabbats och deras anhöriga. Genom att samla in forskningspengar och frivilliga bidrag vill förbundet öka kunskapen kring sjukdomen och bidra till utvecklingen av mediciner mot samtliga symptom. 

– Få tänker på att schizofreni kan isolera den drabbade och även förkorta livslängden med upp till tjugo år. Vi står på tröskeln i dag men vet inte helt varför sjukdomen ter sig som den gör. Med hjälp av bidrag till forskning om schizofreni kan vi få en större insikt i vad som triggar sjukdomen, om funktionsnedsättningarna som den för med sig och hur man på bästa sätt kan hjälpa drabbade och deras anhöriga till ett bättre liv.

 

Plusgiro 900727-9 
Bankgiro 900-7279
Swish 123 900 72 79

Schizofrenifonden är en del av Schizofreniförbundets verksamhet, den förvaltas av styrelsen. Hela verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Fondens ändamål är att ekonomiskt stödja insatser som främjar de drabbades hälsa samt deras sociala, ekonomiska, politiska och yrkesmässiga intressen.

Insatser som kan komma i fråga för utdelning av bidrag är forskning kring schizofreni och andra psykossjukdomar eller projekt av olika slag som stämmer överens med fondens ändamål.