Handlare anmälde tjuv – blev själv anmäld

I maj kom nya regler för kameraövervakning, de så kallade GDPR-reglerna, och i augusti vill regeringen införa en ny kamerabevakningslag som delvis bygger på GDPR

Tomas Lindborg är handlare på Hemköp Hässelby strand i Stockholm. Han är en av flera som bittert fått erfara vad som händer om butikens kamerabevakning inte håller måttet.
– Man måste täcka in varenda vrå annars lägger åklagaren ned ärendet, säger han.

Två blanka kvadratmeter
Det han beskriver var ett tillfälle då en tjuv höll på att stjäla kött i hans butik. Värdet var ganska högt på det stulna, och det var inte första gången det hände, så han beslöt att anmäla det till polisen.
– Den här gången hade tjuven en riktigt slipad försvarsadvokat, men ändå. Att ens komma på att butiken saknade två kvadratmeter som inte var kameraövervakade där tjuven kunde ha släppt sitt byte är för --, rent ut sagt.

Anmäldes för olovligt envarsgripande
Än värre blev det när de själva blev anmälda för olagligt envarsgripande.
– Vi såg att personen stal kött, vi hade bildbevis, och vi tog fast personen. Sedan blev det ändå vårt fel eftersom vi tog fast honom först dagen efter när han dök upp i butiken igen.

Skryter på snapchat
Den här incidenten är bara en av flera som Tomas Lindborg önskat att han sluppit.
– Klimatet, attityderna har hårdnat, säger han. Förr i tiden kunde de falla ihop och gråta när man tog fast dem, under en tid då stölder skedde betydligt mer sällan än idag. Nuförtiden, om man vågar ta fast någon, så skrattar tjuvarna, tar bilder och skryter om händelsen på sociala medier.

Skaffa fler kameror
I dag har Tomas Lindborg 30 kameror i sin butik som ska täcka varenda liten kvadratmillimeter, ändå funderar han på att sätta upp fler kameror.

– Man vet aldrig. Jag har ytterligare en butik där jag funderar på att sätta in fler kameror. Visst, det svider i själen och är oerhört frustrerande att behöva satsa så mycket på säkerhet och ändå bli betraktad som den misstänkte – inte den utsatte. Min personal får dagligen höra könsord, hot och kränkningar. Det är bedrövligt men tyvärr ingenting jag kan göra något åt så länge vi inte har möjlighet att utfärda tillträdesförbud till dem som vi vet – av erfarenhet – hotar, kränker och stjäl.

Nytt regelverk för kamerövervakning
Nya regler för kameraövervakning är på gång som bygger på ett regelverk från EU som bearbetats i flera år och som nu införs i alla EU-länder i maj i år. Livsviktigt har gjort djupdykningar i dessa regler och lagar, vad de innebär och hur handlarna bör förhålla sig till dem – så gott det går innan praxis utformats, det vill säga lagarna innan prövats i domstol.

GDPR och ny kamerabevakningslag
Förändringarna i regelverket sker i två steg för den svenska handeln. Först kommer EU-reglerna som kallas GDPR, General Data Protection Regulation, som träder i kraft redan den 25 maj. Därefter kommer regeringens förslag om en ny kamerabevakningslag – vilken delvis bygger på GDPR - som beräknas införas den 1 augusti i år.

Läs mer i Livsviktigt nr 3 2018 samt på livsmedelshandlarna.se om de nya reglerna för kamerabevakning.

Text: Marie Hallencreutz

Livsmedelshandlarna är en självständig handlarägd riksbranschorganisation, grundad 1931, som arbetar för att i alla sammanhang underlätta för egna livsmedelshandlare att göra bättre affärer.

Fakta | GDPR
GDPR, General Data Protetion Regulation är en ny ”Dataskyddsförordning”, en ny EU-gemensam lagstiftning som börjar gälla den 25 maj 2018.

GDPR ska stärka alla individers grundläggande rättigheter och skydd av integritet genom ökade krav på hur europeiska företag hanterar och skyddar personuppgifter.

Dataskyddsförordningen ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL).

Fakta | Nya Kamerabevakningslagen
Den nya Kamerabevakningslagen (tidigare Kameraövervakningslagen) ökar möjligheterna att använda kamerabevakning på platser där det finns problem med brottslighet och ordningsstörningar.

Särskilt Polisen och kommunerna kommer enklare och snabbare att kunna söka och få tillstånd till kamerabevakning .

För butiker gäller idag att anmäla sin kameraövervakning till länsstyrelsen. Det kommer inte att behövas med den nya lagen som till stor del bygger på regelverket inom GDPR. I fortsättningen är det Datainspektionen som har ansvaret.

Källa: Regeringen